Gemeente Archief

Personeelsbestand gemeenten in de lift

29 juni 2017 – Vorig jaar nam de gemeentelijke bezetting voor het eerst sinds 2009 toe. Daarbij vlakt de gemiddelde leeftijd van gemeenteambtenaren af, neemt het aantal vrouwen toe en stijgt het ziekteverzuim.

Beweging in cao-overleg gemeenten

22 juni 2017 – Er zit weer beweging in een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. Tijdens de onderhandelingen afgelopen maandag zijn belangrijke stappen gezet, aldus werkgever en bonden. Welke dat zijn, hebben ze niet bekend gemaakt.

Weinig schot in nieuwe gemeente cao

18 mei 2017 – Er zit nog weinig schot in de onderhandelingen voor een nieuwe gemeente cao. De bonden vinden het loonbod van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onacceptabel.

Nog geen nieuwe cao gemeenten

1 mei 2017 –┬áDe Cao Gemeenten is per vandaag verlopen, maar er is nog geen nieuwe. De vakbonden en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn sinds maart met elkaar in gesprek over nieuwe arbeidsvoorwaarden, maar het is nog niet gelukt om een nieuwe cao af te sluiten.

Voortgang cao-onderhandelingen gemeenten

13 april 2017 – Afgelopen maanden overlegden de bonden voor de vierde keer met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over een nieuwe cao. Basis voor de gesprekken vormen de inzetbrieven van de onderhandelingspartijen.