Gemeente Archief

Wethouders willen eigen professionaliseringsfonds

23 november 2017 – Wethouders hebben een eigen professionaliseringsfonds nodig. Dat is van belang voor een goede toerusting en versterking van het lokaal bestuur. Dat meldt Binnenlands Bestuur naar aanleiding van de wethoudersconferentie.

‘Genormaliseerde’ cao Gemeenten in de maak

9 november 2017 – De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en bonden hebben de eerste stappen gezet voor een genormaliseerde cao Gemeenten. Uitgangspunt is een moderne tekst die eenvoudig leesbaar en begrijpelijk is.

Vergoedingen politieke ambtsdragers per 2018

9 november 2017 – Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de vergoedingen voor politieke ambtsdragers vanaf 2018 bekend gemaakt. De ambtstoelage voor burgemeesters en de onkostenvergoedingen voor wethouders en raadsleden gaan met 1,5 procent omhoog.

Wijzigingen beloning ambtenaar burgerlijke stand

2 november 2017 – Per 1 januari 2018 wijzigt de rechtspositie van de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs). Zo wordt het salaris verhoogd met de voormalige vakantietoeslag en eindejaarsuitkering en mogen vakantiedagen niet meer worden afgekocht.

Salarisverhoging gemeenteambtenaren definitief

10 oktober 2017 – De Vereniging Nederlandse Gemeenten en de vakbonden hebben de nieuwe gemeente cao bekrachtigd. Daarmee is de cao definitief en is de salarisverhoging van in totaal 3,25 procent een feit.