Onderwijs Archief

Nieuwe cao Wageningen Research definitief

31 juli 2017 – Alle betrokken partijen hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor Wageningen Research. Daarmee is de cao definitief geworden.

Onderwijsvergoedingen augustus

24 juli 2017 – Aan het eind van het schooljaar ontvangen medewerkers in het onderwijs de periodieke salarisverhoging. Ook worden in augustus de bindingstoelage en het schaaluitloopbedrag uitbetaald.

Leraar primair onderwijs verdient fors minder

13 juli 2017 – Leraren in het primair onderwijs verdienen gemiddeld 14 procent minder dan vergelijkbare medewerkers in de marktsector. Ook schoolleiders moeten het met 12 procent minder doen dan hun collega’s in het bedrijfsleven.

Universiteiten geven vaker vast contract

6 juli 2017 – Hoogleraren en docenten aan universiteiten krijgen vaker een vast contract. Afgelopen jaar kwamen er bijna duizend vaste krachten bij, waaronder steeds meer vrouwen.

Lonen afgestudeerde pabo’ers maken inhaalslag

6 juli 2017 – Het uurloon van pas afgestudeerde pabo-studenten, is bijna gelijk aan het hbo-gemiddelde. Jarenlang lagen de uurlonen beduidend lager, maar afgelopen jaar betrof het verschil nog maar 1 procent.