Provincie Archief

Provincies schaffen traditioneel functioneringsgesprek af

3 juli 2017 – Eind mei bereikten de vakbonden en het Interprovinciaal Overleg (IPO) een akkoord over een nieuwe provincie cao. Inmiddels zijn ook de provincieambtenaren akkoord met hun nieuwe cao. Naast de 2 procent loonsverhoging, zijn de provinciemedewerkers blij met de afschaffing van het traditionele functioneringsgesprek.

Onderhandelaarsakkoord cao provincies

23 mei 2017 – Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de vakbonden hebben vandaag een akkoord bereikt voor een nieuwe provincie cao. Een belangrijke uitkomst is een loonsverhoging van 2 procent per 1 juli 2017.

Inzet nieuwe cao provincies

9 februari 2017 – Werkgevers en vakbonden werken in co-creatie aan een nieuwe cao provincies. Belangrijke ingrediënten voor de nieuwe cao zijn ‘waarderen en belonen’, ‘flexibiliteit en wendbare organisaties’ en ‘werken aan werk’.

Loonkosten provincie-ambtenaar omhoog

Dat blijkt uit de gepresenteerde Personeelsmonitor Provincies 2014. De gemiddelde loonsom per fte is ongeveer 73.100 euro. Dat is een kleine duizend euro hoger dan het jaar ervoor. Er zijn grote verschillen tussen de provincies. De gemiddelde loonsom is met ruim 82.500 euro het hoogst bij de