Provincie Archief

Onderhandelaarsakkoord cao provincies

23 mei 2017 – Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de vakbonden hebben vandaag een akkoord bereikt voor een nieuwe provincie cao. Een belangrijke uitkomst is een loonsverhoging van 2 procent per 1 juli 2017.

Inzet nieuwe cao provincies

9 februari 2017 – Werkgevers en vakbonden werken in co-creatie aan een nieuwe cao provincies. Belangrijke ingrediënten voor de nieuwe cao zijn ‘waarderen en belonen’, ‘flexibiliteit en wendbare organisaties’ en ‘werken aan werk’.

Loonkosten provincie-ambtenaar omhoog

Dat blijkt uit de gepresenteerde Personeelsmonitor Provincies 2014. De gemiddelde loonsom per fte is ongeveer 73.100 euro. Dat is een kleine duizend euro hoger dan het jaar ervoor. Er zijn grote verschillen tussen de provincies. De gemiddelde loonsom is met ruim 82.500 euro het hoogst bij de

Provincies en bonden weer aan onderhandelingstafel

Terwijl er opnieuw vraagtekens worden gezet bij de recente pensioenafspraken voor ambtenaren, kondigen de provincies en de vakbonden nieuwe gesprekken aan. Het gaat over een nieuwe cao, de huidige loopt in december van dit jaar af. Loonruimte De Bestuurlijke Ondehandelingsorganisatie (BOD) gaat namens de provincies de gesprekken