Rijksoverheid Archief

Akkoord structureel VWNW-beleid rijksambtenaren

12 juni 2017 – Er is een structureel van-werk-naar-werk-beleid (VWNW) voor rijksambtenaren. De afspraken uit het nieuwe beleid worden nu structureel in de cao opgenomen. Met het bereiken van dit akkoord, kunnen de onderhandelingen voor een nieuwe cao worden hervat.

Nieuwe CAO Rijk in patstelling

11 april 2017 – De cao Rijk is sinds 1 januari 2017 verlopen. Toch is er nog geen nieuwe cao in zicht. Belangrijkste reden zijn de te grote verschillen tussen de wensen van de bonden en het aanbod van rijkswerkgevers.

Justitiemedewerkers durven niet te praten

10 april 2017 – Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil de angstcultuur op de werkvloer bespreekbaar maken, maar stuit op een probleem: de ambtenaren durven niet. Dat meldt het AD op basis van een interne notitie.

Topambtenaren willen geen gedetailleerd regeerakkoord

30 maart 2017 – Topambtenaren van de ministeries willen dat een nieuwe coalitie niet te veel vastlegt in het regeerakkoord. Zij vinden dat daarin vooral de doelen moeten staan die het kabinet nastreeft en niet de manier waarop.