Zorg en Welzijn Archief

Principeakkoord cao huisartsenzorg

12 juni 2017 – Werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg hebben een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao. Medewerkers kunnen rekenen op een structurele loonsverhoging van 3,5 procent en een extra verplichte verlofdag. 

Cao-akkoord gehandicaptenzorg

12 juni 2017 – Er is een akkoord voor een nieuwe cao Gehandicaptenzorg. Medewerkers krijgen onder meer een structurele loonsverhoging van 3,9 procent. Ook wordt achterstallige onregelmatigheidstoeslag (ORT) gecompenseerd.

Onderhandelaarsakkoord cao Jeugdzorg

1 juni 2017 – Vakbonden en Jeugdzorg Nederland hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de jeugdzorg. Er zijn onder andere een stapsgewijze loonsverhoging en twee eenmalige uitkeringen overeengekomen.