Zorg en Welzijn Archief

Eerste cao kraamzorg beschikbaar

17 juli 2017 – De tekst van de allereerste cao kraamzorg is beschikbaar. Het onderhandelaarsakkoord tussen Bo Geboortezorg en werknemersorganisaties FBZ, CNV, FNV en NU’91 is nu uitgewerkt in een cao-tekst.

Eindbod loonruimteovereenkomst UMC’s

10 juli 2017 – Er ligt een eindbod voor uitvoering van de loonruimteovereenkomst voor medewerkers van umc’s met als resultaat een structurele salarisverhoging van 0,55 procent en een eenmalige uitkering van 250 euro.

Nieuwe cao en salarisschalen Jeugdzorg beschikbaar

10 juli 2017 – De tekst voor de cao jeugdzorg 2017-2019 en bijbehorende salarisschalen zijn beschikbaar. Eind juni werd de cao definitief na instemming van alle partijen met het onderhandelaarsakkoord.