Defensie

Gratis salarisupdates ontvangen?

(16573 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris.)

Gratis Salarisupdates

Bent u werkzaam bij de Marine, Landmacht, Luchtmacht of Marechaussee, dan valt u onder de arbeidsvoorwaarden van Defensie. Zodra men start met een opleiding bij Defensie ontvangt men salaris conform de cao.

Gratis salarisupdates ontvangen?

(16573 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris.)

Gratis Salarisupdates

CAO

Structurele toelages

Als militair binnen Defensie ontvangt u structureel een VEB-toelage (Vergoeding Extra Beslaglegging), een vakantieuitkering van 8% van uw brutosalaris en een salarisafhankelijke eindejaarsuitkering bovenop uw basissalaris. Voor burgermedewerkers geldt de VEB-toelage niet.

Incidentele toelages

Bovenop uw basissalaris en de standaard toelages kunt u in aanmerking komen voor een uitzendtoelage, oefentoelage, onregelmatigheidstoeslag en andere vakspecifieke toelages. Ook draagt Defensie bij aan uw ziektekosten, reiskosten, pensioen en eventueel ouderschapsverlof. Dit kan betekenen dat u netto meer overhoudt dan uw bruto basissalaris.

Ziektekosten

Als militair kunt u gebruikmaken van eigen artsen, tandartsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten die bij de Militaire Geneeskundige Diensten (MGD’en) werkzaam zijn. Voor een laag maandbedrag bent u als militair zeer uitgebreid collectief verzekerd bij Stichting Ziektekosten Verzekering Krijgsmacht (SZVK).

Reiskosten

Als u een eigen huishouding voert, ontvangt u maandelijks een tegemoetkoming in de reiskosten. Kiest u ervoor om op een militaire kazerne te verblijven, dan krijgt u een tegemoetkoming voor één reis per week van uw huis naar de kazerne en terug.

Verlof

Uiteraard is het mogelijk om verlof aan te vragen. Het aantal verlofdagen is afhankelijk van uw leeftijd. Tijdens uw opleiding heeft u verlof volgens het schoolrooster. In bijzondere gevallen (verhuizing, huwelijk, overlijden bloedverwanten) kan buitengewoon verlof worden verleend. Het verlof dat u niet opneemt, mag u onder voorwaarden meenemen naar het volgende jaar.

Arbeidsvoorwaardenonderhandelingen Defensie

Na veel onderhandelen is op 3 maart 2015 een eerste deelresultaat behaald. De minister van Defensie en de centrales van overheidspersoneel zijn de volgende punten overeengekomen.

  • Dat het primaire salaris van het burger- en militairpersoneel per 1 januari 2015 wordt verhoogd met 0,8 procent. Deze salarisverhoging werkt door in de berekening van de pensioengrondslag 2015.
  • Deze salarisverhogingen werken eveneens door naar de wachtgeld-, UKW- en FLO-uitkeringen van het gewezen defensiepersoneel.
  • De doorwerking naar pensioenen, FPU en Bovenwettelijke WW (BWW) vindt plaats in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften.

Burgerpersoneel Defensie

Voor burgerpersoneel van Defensie geldt het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie (BARD).

Burgerlijk ambtenarenreglement defensie