UWV

Gratis salarisupdates ontvangen?

(13780 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris.)

Gratis Salarisupdates

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) verzorgt de uitvoering van werknemersverzekeringen in Nederland en biedt arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening.

Gratis salarisupdates ontvangen?

(13780 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris.)

Gratis Salarisupdates

CAO

UWV staat ook de komende jaren voor grote veranderingen. In dat kader zijn cao-partijen erin geslaagd voor meerdere jaren afspraken met elkaar te maken. Deze bieden de medewerkers duidelijkheid en perspectief over hun werk, hun inkomen en de ontwikkeling van hun arbeidsvoorwaarden.

CAO UWV 2014 – 2016

Onderhandelaarsakkoord CAO UWV 2016-2018

Sociaal plan

UWV voert de komende jaren tot zeker 2017 een omvangrijk veranderprogramma uit. Door bezuinigingen en nieuw beleid daalt het uitvoeringsbudget aanzienlijk. Tegelijk geeft UWV invulling aan nieuwe accenten in het beleid, waaronder het vergroten van de elektronische dienstverlening en de verdere digitalisering van de werkprocessen. Daarnaast voert UWV een nieuw huisvestingsconcept door. Tegen die achtergrond hebben UWV en vakorganisaties besloten het Sociaal Plan 2011 – 2014 met een enkele aanpassing te verlengen tot 2017.

Sociaal plan UWV 2015 – 2016