Zorg en Welzijn

Gratis salarisupdates ontvangen?

(13780 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris.)

Gratis Salarisupdates

Hieronder vindt u de geldende cao’s voor de sector zorg en welzijn in 2016. Denk hierbij aan de cao ziekenhuizen, cao vvt, cao ggz, cao kinderopvang en de cao van het umc.

Gratis salarisupdates ontvangen?

(13780 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris.)

Gratis Salarisupdates

CAO

CAO en salarisschalen Ziekenhuizen

De cao ziekenhuizen is gesloten door de Nederlandse vereniging van ziekenhuizen en de volgende organisaties van werknemers: FNV, CNV Zorg en Welzijn, FBZ en NU’91. De cao loopt van 1 maart 2014 tot en met 31 december 2016.
CAO Ziekenhuizen 2014 – 2016
Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten 2016
Salarisschalen ziekenhuizen per 1 januari 2016

CAO VVT

De cao vvt is de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. U vindt hierin ook de salarisschalen die van toepassing zijn.
CAO VVT 2016 – 2018
Salarisschalen VVT 2016 – 2018

CAO Kraamzorg

Medewerkers in de kraamzorg vallen onder de cao Kraamzorg. Deze loopt van 1 april 2016 tot en met 31 december 2017. Er wordt nog gewerkt aan de cao-tekst. Deze is gebaseerd op het onderstaande onderhandelaarsakkoord tussen Bo Geboortezorg en de vakbonden.

Onderhandelaarsakkoord Kraamzorg

CAO en salarisschalen GGZ

De Collectieve Arbeidsovereenkomst Geestelijke Gezondheidszorg is gesloten tussen de Vereniging GGZ Nederland en FNV, CNV Zorg & Welzijn en de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek (FBZ). De cao heeft een looptijd van 1 juli 2015 tot 1 maart 2017.
CAO GGZ 2015 – 2017
Salarisschalen GGZ per 1 juli 2016

CAO en salarisschalen Kinderopvang

De cao kinderopvang is overeengekomen voor de gehele branche en loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017.
CAO Kinderopvang 2016 – 2017
Salarisschalen kinderopvang 2016 – 2017
Geïndexeerde vergoedingen per 01-01-2017

CAO en salarisschalen Universitair Medische Centra (UMC)

De cao UMC is van toepassing op medewerkers van de acht samenwerkende UMC’s in Nederland: UMCG, Erasmus MC, LUMC, VUmc, Radboudumc, UMC Utrecht, AMC en Maastricht UMC+. De huidige cao loopt tot en met 31 december 2017.
CAO Universitair Medische Centra 2015 – 2017
Honoreringsregeling Academisch Medisch Specialisten (HAMS)
Salarisschalen UMC 2015 – 2017

CAO en salarisschalen Huisartsenzorg

De cao Huisartsenzorg heeft een looptijd van 1 maart 2015 tot en met 1 maart 2017. Op 7 juni 2017 is een principe-akkoord bereikt voor een nieuwe cao van 1 maart 2017 tot en met 28 februari 2019.
CAO Huisartsenzorg 2015 – 2017
Principe-akkoord CAO Huisartsenzorg 2017 – 2019
CAO Huisarts in dienst bij een huisarts 2014 – 2017
CAO SBOH 2015 (Onderhandelaarsakkoord CAO SBOH 2016-2017)
Salarisschalen huisartsenzorg 2017

CAO Arbo Unie

CAO Arbo Unie 2016
Principeakkoord Cao Arbo Unie 2017

CAO en salarisschalen Jeugdzorg

De cao Jeugdzorg heeft een looptijd van 1 mei 2014 tot en met 30 april 2015 en is per 1 mei 2015 met een jaar verlengd tot en met 30 april 2016. De CAO Jeugdzorg is afgesloten door Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn en FBZ.
CAO Jeugdzorg 2015 – 2016
Salarisschalen jeugdzorg per 1 januari 2016

CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

CAO W&MD 2016 – 2017

CAO Gezondheidscentra/AHG

De Cao Gezondheidscentra/AHG 2015 – 2017 heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017. Per 1 januari 2017 zijn enkele aanpassingen doorgevoerd.
CAO Gezondheidscentra 2015 – 2017
Wijzigingen Cao Gezondheidscentra/AHG 2015-2017

CAO Nederlandse Rode Kruis

De Cao Nederlandse Rode Kruis loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016.
CAO Nederlandse Rode Kruis 2015 – 2016

CAO Gehandicaptenzorg

De Cao Gehandicaptenzorg heeft een looptijd van 12 maanden, van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Op 9 juni 2017 is een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao van 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2019.
CAO Gehandicaptenzorg 2016
Onderhandelaarsakkoord CAO 2017 – 2019

CAO Apotheken

CAO Apotheken 2016 – 2017

CAO Apothekers in dienstverband

De cao Apothekers in dienstverband geldt voor apothekers werkzaam bij een apotheek die is aangesloten bij de Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA). De cao-partijen streven ernaar de cao in de toekomst voor alle openbare apothekers in dienstverband te laten gelden.
CAO Apothekers in dienstverband 2017