Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

2,7 procent salarisverhoging en minimaal 14 euro in CAO UWV

23 december 2021 – 2,7 procent salarisverhoging, een eenmalige uitkering van 200 euro en een minimum uurloon van 14 euro bruto. Dat hebben de onderhandelaars afgesproken in het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor het UWV, meldt FNV.

De salarisverhoging geldt per 1 januari 2022. Het minimum uurloon van 14 euro wordt na maximaal een jaar toegekend.

Verlof
Ook zijn in een vitaliteitspact afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid. Zo kunnen werknemers voor bijzondere omstandigheden maximaal een half jaar één dag in de week verlof opnemen, met behoud van 90 procent salaris en 100 procent pensioenopbouw. Daarnaast kunnen medewerkers maximaal 50 weken verlof sparen.

Komend jaar worden er nog afspraken gemaakt over andere vormen van verlof. Als voorbeeld noemt FNV transitieverlof bij sexeverandering en het harmoniseren van verlofregelingen voor verschillende gezinsvormen.

Gelijkere behandeling flexwerkers en uitzendkrachten
Flexwerkers en uitzendkrachten krijgen per 1 januari een gelijkere beloning. Ze krijgen onder andere recht op een eindejaarsuitkering en dezelfde thuiswerkvergoeding van 200 euro bruto. Daarnaast is ook voor hen vanaf 2022 Goede Vrijdag een betaalde vrije dag.

Pensioen 
Om de pensioenopbouw gelijk te kunnen houden gaat de premie met 2,7 procent omhoog. Het grootste deel, 1,8 procent wordt door de werkgever betaald. UWV-werknemers betalen komend jaar 0,9 procent meer.

Vakbondsleden kunnen tot 10 januari op het akkoord stemmen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris