ABP en PFZW presteren beter in eerste kwartaal

20 april 2017 – Pensioenfondsen ABP en PFZW staan er beter voor in het eerste kwartaal van 2017. Aanleiding is een lichte stijging van de rente. Dat blijkt uit kwartaalgegevens van de fondsen.

De actuele dekkingsgraad van ambtenarenfonds ABP steeg in het eerste kwartaal met 3,1 procentpunt naar 99,8 procent. Die van PFZW ging van 97 naar 97,2. De dekkingsgraad laat zien in hoeverre een fonds in staat is om nu en in de toekomst pensioenen uit te keren. Ook de beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de afgelopen twaalf maanden, nam bij beide fondsen toe. Bij ABP lag die eind maart op 94 procent terwijl het fonds in 2016 eindigde op 91,7 procent. De beleidsdekkingsgraad van PFZW ging van 90,1 procent eind december naar 92,3 procent eind maart. Beide fondsen zitten echter nog wel flink onder de vereiste dekking van ongeveer 104,2 procent.

Dat de fondsen het beter doen komt door een positief rendement op beleggingen en een lichte groei van de rente. Bij een hogere rente hoeven pensioenfondsen minder grote buffers aan te houden. Dankzij de hogere rente daalde de waarde van de pensioenen die ABP moet uitkeren met vijf miljard euro naar 390 miljard euro. PFZW hoeft door de gestegen rente twee miljard minder uit te keren. De verplichting van het pensioenfonds voor de zorg kwam daarmee uit op 193 miljard euro.

Volgens ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool zijn met de huidige dekkingsgraad het vermogen en de verplichtingen van ABP “met elkaar in evenwicht”. Tegelijkertijd waarschuwt Wortmann-Kool voor te vroeg gejuich, wijzend op de beleidsdekkingsgraad. “Ondanks de lichte stijging ligt de huidige stand van 94 procent nog ver verwijderd van de 110 procent die nodig is om de pensioenen te kunnen verhogen.”

Door het gat met de vereiste 104,2 procent denken zowel ABP als PFZW de pensioenen de komende vijf jaar nog niet te kunnen verhogen. Voor het zover is, moet de dekkingsgraad eerst verder herstellen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris