ABP en PFZW staan er iets beter voor

20 juli 2017 – De financiële positie van pensioenfondsen ABP en PFZW is in het tweede kwartaal iets verbeterd. Belangrijkste oorzaak daarvan is een hogere rente. Toch zit verhoging van de pensioenen er de komende jaren nog niet in. Dat blijkt uit cijfers die de fondsen vandaag bekend hebben gemaakt.

Een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van een pensioenfonds is de dekkingsgraad. Deze laat de verhouding zien tussen het vermogen en de verplichtingen van een fonds. Sinds eind 2016 zitten de dekkingsgraden in de lift. De hogere cijfers in het tweede kwartaal zijn vooral te danken aan een hogere rente. Als de rente stijgt, dalen de verplichtingen.

ABP
De dekkingsgraad van ABP nam in het tweede kwartaal met 1,5 procentpunt toe naar 101,3 procent. Ook de beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de afgelopen twaalf maanden, is gestegen. Deze kwam eind juni uit op 96,3 procent, 2,3 procent hoger dan eind maart. Ondanks de positieve resultaten, verwacht ABP de pensioenen de komende vijf jaar niet of nauwelijks te kunnen verhogen met de inflatie.

Ook blijft de kans bestaan dat de pensioenen de komende jaren verlaagd moeten worden. Dit is het geval als de actuele dekkingsgraad eind 2017 onder de kritische 88 procent uitkomt of als de beleidsdekkingsgraad tot en met 2020 onder de vereiste 104,2 procent blijft.

PFZW
Bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) ging de dekkingsgraad in het tweede kwartaal van 97,2 naar 98,2 procent. De beleidsdekkingsgraad nam toe met 1,9 procent en kwam daarmee uit op 94,2 procent. Volgens PFZW-directeur Peter Borgdorff loopt PFZW iets voor op de geplande verbetering zoals die eerder dit jaar werd opgenomen in het herstelplan. “We hebben echter nog een lange weg te gaan”, voegt hij daar aan toe.

Ook bij PFZW is de kans op verlaging van de pensioenen nog niet van de baan. “Er is verder herstel nodig om een verlaging te voorkomen”, aldus Borgdorff.

Door: Redactie Ambtenarensalaris