Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

ABP pensioen meenemen naar andere werkgever weer mogelijk

16 november 2021 – Bouwt u pensioen op bij ABP en stapt u over naar een werkgever met een ander pensioenfonds, dan kunt u uw ABP pensioen weer meenemen naar uw nieuwe werkgever. De verbeterde financiële positie van ABP maakt dat mogelijk, laat het pensioenfonds weten.

De beleidsdekkingsgraad van ABP, de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden, kwam eind oktober uit op 100,5 procent. Bij een beleidsdekkingsgraad boven de 100 procent mag een pensioenuitvoerder meewerken aan waardeoverdracht. Wel geldt als voorwaarde dat ook het fonds waar u uw pensioen naar over wilt dragen een beleidsdekkingsgraad van meer dan 100 procent heeft.

Stapt u juist over naar een bij ABP aangesloten werkgever, dan mag u door de verbeterde positie van ABP ook het pensioen dat u elders heeft opgebouwd weer meenemen naar ABP, mist uw vorige pensioenfonds ook een beleidsdekkingsgraad van meer dan 100 procent heeft.

Heeft u al een verzoek tot waardeoverdracht gedaan, dan hoeft u verder niets te doen. Wilt u gebruikmaken van de mogelijkheid tot waardeoverdracht, dan kunt u uw ABP pensioen vergelijken met het pensioen van het andere fonds en zo de keuze maken of u uw pensioen wilt overdragen. Goede vergelijkingspunten zijn onder andere de pensioenleeftijd, het indexatiebeleid (verhogen of verlagen van het pensioen) en het nabestaandenpensioen. Waardeoverdracht is niet altijd gunstig. Op abp.nl/123pensioen leest u wat het ABP pensioen inhoudt.

Eerder werd al bekend dat ABP de pensioenen komend jaar nog niet mag indexeren. Daarvoor moet de beleidsdekkingsgraad eind dit jaar uitkomen op 105 procent. Omdat de beleidsdekkingsgraad het gemiddelde over de laatste twaalf maanden is en de huidige beleidsdekkingsgraad 100,5 is, is het zeer onwaarschijnlijk dat ABP eindigt op 105 procent.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris