Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

ABP-pensioengerechtigden stappen naar de rechter om pensioenverlies

25 september 2019 – Oud-ambtenaren willen via de rechter de Nederlandse Staat dwingen om alsnog het pensioengat te vullen dat door de kabinetten-Lubbers is ontstaan. Daarvoor hebben zij de Vereniging Pensioenverlies opgericht.

Blijf nu op de hoogte

47234 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Met een eenmalige lidmaatschapsbijdrage wil de stichting de onderzoeks- en proceskosten betalen.

Onder premier Lubbers verlaagde de overheid haar bijdrage in de ambtenarenpensioenen, als onderdeel van bezuinigingen. Daarmee daalde de overheidsbijdrage in de jaren tachtig van 21 procent tot onder de 10 procent. Dat betekende een betalingsachterstand van bijna 33 miljard gulden. Omdat ABP toen nog een rijksdienst was, hadden ambtenaren en leraren er niets over te zeggen.

Volgens Rob de Brouwer, directeur van de Vereniging Pensioenverlies zouden de achterstallige betalingen inmiddels goed zijn voor ongeveer 80 miljard euro. “Daarmee zou de dekkingsgraad van  ABP weer ruimschoots boven de 100 procent komen”, zegt De Brouwer. Vorige week maakte het pensioenfonds bekend, dat de dekkingsgraad in augustus verder is gedaald naar 88,6 procent.

De Brouwer beet zich vast in het onderwerp toen hij zich realiseerde dat de zogenaamde uitnamewetten onder de kabinetten-Lubbers, mede de oorzaak zijn van de lage dekkingsgraad van ABP. “Daardoor zijn de pensioenen al tien jaar niet meer geïndexeerd. Nu dreigen zelfs kortingen.” Volgens De Brouwer werd het plichtsverzuim van de overheid lange tijd niet als een probleem gezien. “De overheid stond garant voor welvaartsvaste pensioenen. Maar bij de privatisering van ABP is de schuld kwijtgescholden en die garantie vervallen.”

De Vereniging Pensioenverlies denkt dat de overheid ambtenaren heeft gediscrimineerd en daarmee het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) heeft geschonden. Om dat voor de rechter te brengen is geld nodig. Met een lidmaatschapsbijdrage van 25 euro wil de vereniging het benodigde geld bij elkaar brengen. Waarschijnlijk moet de zaak door een Europese rechter worden beslist waar volgens De Brouwer zo’n 7 à 8 ton voor nodig is. In de tussentijd wil de vereniging al aan de slag met het opbouwen van een dossier.

Door: ANP/Redactie Ambtenarensalaris