Pensioenpremie ABP in 2018 omhoog

23 november 2017 –  ABP verhoogt komend jaar de pensioenpremie en zal de pensioenuitkeringen niet indexeren. Volgens ABP is een structureel hoger premieniveau nodig, omdat pensioen duurder is geworden door de lage rente en het feit dat we steeds ouder worden.

Ook de wijzigingen in de middelloonregeling naar aanleiding van de vereenvoudiging van de regeling, hebben een verhogend effect, zegt ABP. Daarentegen zorgt de verhoging van de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 voor een verlaging. Bij elkaar betekent het een premiestijging van 1,8 procent. Volgend jaar bedraagt de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen 22,9 procent van het loon waarover men pensioen opbouwt. Nu is dat nog 21,1 procent.

Voor een deelnemer met een maandinkomen van 3.500 bruto betekent de hogere premie dat hij volgend jaar maandelijks ongeveer 8 euro netto meer kwijt is.

Militairen
De premie voor de eindloonregeling van militairen maakt ABP binnenkort bekend.

Geen indexatie
Eerder werd al duidelijk dat ABP de pensioenen de komende vijf jaar niet of nauwelijks kan indexeren, omdat de financiële positie dat niet toelaat. Om te kunnen indexeren moet de beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, minimaal 110 procent zijn. Voor ABP bedroeg deze op 31 oktober 2017 100,2 procent.

ABP schat de kans klein dat de pensioenen volgend jaar gekort moeten worden. Blijft de beleidsdekkingsgraad tot en met 2020 onder de vereiste 104,2 procent, dan is verlaging noodzakelijk.

Door: Redactie Ambtenarensalaris