Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

ABP verhoogt pensioenen met 11,96 procent

24 november 2022 – Alle bij ABP aangesloten werkenden en gepensioneerden krijgen vanaf januari een pensioenverhoging van 11,96 procent. Een percentage dat volgens het fonds eerlijk is voor alle generaties die het fonds vertegenwoordigt. Dat heeft het pensioenfonds zojuist bekendgemaakt.

Hoogste verhoging in 100-jarige geschiedenis ABP
Nog niet eerder in de 100 jaar van het bestaan van ABP kon het fonds de pensioenen met zo’n percentage verhogen. Ondanks de slechte economische vooruitzichten met een recessie in het vizier, kan ABP dat nu wel. Best opmerkelijk vindt ook ABP zelf. De verklaring is volgens Harmen van Wijnen, voorzitter uitvoerend bestuur ABP, simpel: het nieuwe pensioenstelsel. Voor pensioenfondsen die hebben aangegeven over te willen stappen naar het nieuwe pensioenstelsel gelden soepelere regels over hoeveel geld ze in kas moeten hebben. De dekkingsgraad van ABP stijgt al maanden wat verhogen steeds dichterbij bracht. Ook zonder de intentie om over te stappen op het nieuwe pensioenstelsel mocht ABP verhogen, maar dan slechts met 3,8 procent.

Percentage gelijk aan stijging kosten levensonderhoud
ABP heeft het verhogingspercentage gebaseerd op berekeningen van het CBS. Volgens die berekeningen zijn de kosten voor levensonderhoud in de periode tussen september 2021 en september 2022 met 11,96 procent gestegen. Met dat uitgangspunt heeft ABP bekeken of de financiële positie nu en in de toekomst een dergelijke verhoging toelaat en of de verhoging eerlijk is voor alle generaties die het fonds vertegenwoordigt. Zoals ABP zelf zegt: is er sprake van een evenwichtige belangenafweging? Ja, zegt ABP. Het kan en het mag en daarom kiest ABP voor een flinke verhoging van de pensioenen van gepensioneerden en werkenden.

Afgelopen juli verhoogde ABP de pensioenen al met 2,39 procent, de eerste verhoging in twaalf jaar. Eerder deze maand maakte PFZW bekend de pensioenen komend jaar met 6 procent te verhogen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

50068 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris