Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

ABP wil pensioenkorting voorkomen

30 september 2019 – ABP werkt met andere pensioenfondsen aan een voorstel om de huidige rekenregels te versoepelen. Daarmee moeten pensioenkortingen voorkomen kunnen worden.

Blijf nu op de hoogte

47724 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Volgens Corien Wortmann, bestuursvoorzitter ABP, zijn kortingen niet uit te leggen. “Ons pensioenvermogen is in tien jaar verdubbeld en de deelnemers hebben daar geen cent van gekregen.” Wortmann wil dat er met het oog op het nieuwe pensioenstelsel nu al meer uit wordt gegaan van verwachtingen en minder wordt beloofd. Als het aan de fondsen ligt wordt er daarom niet meer alleen met de extreem lage rente gerekend, maar zou ook een deel van de toekomstige rendementen op beleggingen meegerekend moeten worden. De fondsen zijn nu aan het doorrekenen wat hiervan de effecten zijn. Dit willen ze later dit jaar nog aanbieden aan vakbonden, werkgevers en het kabinet. Die werken aan de uitwerking van het pensioenakkoord en kunnen het voorstel gebruiken voor een overgangsregeling voor 2020.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) staat open voor het verhaal van de pensioenfondsen. Ook hij vindt dat het pensioenstelsel minder rentegevoelig moet worden. Maar hij is geen voorstander van alleen het aanpassen van de rekenrente. Het plan moet volgens Koolmees ‘evenwichtig en eerlijk’ zijn.

Volgens Klaas Knot van De Nederlandsche Bank had er al veel eerder gekort moeten worden. “Uitstel van korten betekent dat de rekening doorschuift naar jongere generaties”, zei hij vorige week. Wortmann denkt dat het risico wel meevalt, zei ze tegen de NOS. “Wij hebben de afgelopen twintig jaar gemiddeld 7 procent rendement behaald, voor de komende jaren zal dat lager zijn maar zitten we toch tegen de 4 procent aan.”

Door: Redactie Ambtenarensalaris