Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Afschaffing ambtenarenstatus: ontslagbescherming overeind

10 november 2016 – De afschaffing van de ambtenarenstatus heeft geen gevolgen voor de ontslagbescherming. Medewerkers van overheden blijven beschermd tegen oneigenlijk ontslag, benadrukte Eddy van Hijum, voormalig Tweede Kamerlid namens het CDA en initiatiefnemer van de nieuwe wet bij indiening van het wetsvoorstel in 2014.

Uit onderzoek van Ambtenarensalaris eerder deze week, bleek dat ambtenaren bang zijn dat ze met de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) makkelijker ontslagen kunnen worden terwijl ze juist beter beschermd zouden moeten worden. Dat makkelijker ontslagen worden is niet het geval. Als een ambtenaar het veld moet ruimen om een politiek spelletje dan zou dat een ontslag op basis van willekeur betekenen en dat is ook zonder eenzijdige aanstelling bij wet verboden. “Daarvoor blijf je beschermd”, aldus Van Hijum.

Bovenwettelijke ww wordt transitievergoeding
Wat wel verandert is dat ambtenaren net als werknemers in het bedrijfsleven voortaan een preventieve ontslagtoets krijgen. Deze preventieve toets houdt in dat voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst toestemming nodig is van het UWV of de kantonrechter.

Daarnaast wordt de bovenwettelijke WW vervangen door de transitievergoeding. Hoe deze vergoeding eruit gaat zien is onderwerp voor de cao-onderhandelingen. Er zal door vakbonden en werkgevers druk gerekend worden hoe de transitievergoeding zich verhoudt tot de bovenwettelijke aanspraken bij ontslag. De initiatiefnemers gingen eerder al uit van een neutrale omzetting. Grote kans dat het behoud van rechten ook de insteek van de onderhandelende vakbonden wordt.

Marktconform salaris
Uit de enquête van Ambtenarensalaris bleek verder dat veel ambtenaren wel voorstander van de normalisering zijn als dit betekent dat de salarissen ook marktconform worden. Ook dat is een onderwerp voor de cao-tafel. Ook hier gaan de initiatiefnemers vooralsnog uit van gelijkblijvende rechten.

Door: Redactie Ambtenarensalaris