Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Akkoord over nieuw pensioenstelsel

15 juni 2020 – Het kabinet en de sociale partners zijn tot een uitgewerkt pensioenakkoord gekomen, op basis van de doelen van het vorig jaar gesloten akkoord. Belangrijkste uitkomst is dat vaste pensioenaanspraken vervallen en rekenrente en dekkingsgraden verdwijnen. Het nieuwe stelsel moet uiterlijk in 2026 ingaan.

Uitkering wordt afhankelijk van beursresultaten
Het nieuwe stelsel wordt transparanter en persoonlijker. Ook sluit het beter aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Volgens Tuur Elzinga, vicevoorzitter FNV wordt in het nieuwe stelsel een koopkrachtig pensioen betere gerealiseerd en worden pech- en gelukgeneraties voorkomen. Momenteel is de pensioenuitkering gekoppeld aan het verdiende loon. In het nieuwe stelsel hangt de hoogte van het pensioen af van de beursontwikkelingen. Daalt de beurs, dan gaan de pensioenen omlaag. En gaat het juist goed op de beurs, dan kunnen de pensioenen sneller geïndexeerd worden. Dat maakt de pensioenen meer toekomstbestendig. Om harde klappen te voorkomen, worden wel zogenaamde ‘veiligheidskleppen’ ingebouwd.

Met het nieuwe stelsel vervallen de huidige gegarandeerde pensioenen. Die harde belofte over wat iemand als pensioen krijgt, maakt dat pensioenfondsen nu continu moeten bijhouden hoeveel kapitaal ze nu nodig hebben om aan toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Daarvoor zijn destijds de dekkingsgraad en rekenrente in het leven geroepen. Daar zit in het huidige stelsel het probleem voor de meeste fondsen. Door de lage rente kunnen ze de beloofde pensioenen niet waarmaken, laat staan dat de pensioenen geïndexeerd kunnen worden. Die harde belofte vervalt dan ook in het nieuwe systeem. Voortaan krijgen deelnemers een aandeel in de beleggingspot van de fondsen. Voortaan bepalen resultaten op de financiële markten de uiteindelijke pensioenuitkering.

Pensioenverlagingen van de baan
Minister Koolmees liet eerder al weten dat hij bereid is om bij een snel akkoord, de pensioenen ook komend jaar niet te korten. Dit vanwege de zeer uitzonderlijke economische situatie door de coronacrisis. Bij een dekkingsgraad boven 90 procent hoeven pensioenfondsen niet te korten. De dekkingsgraad op 31 december 2020 is daarvoor leidend.

Naast de nieuwe pensioenregeling hebben de onderhandelaars ook afspraken gemaakt over een langzamer verhogen van de AOW-leeftijd. Voor 2020 en 2021 wordt de AOW-leeftijd vastgezet op 66 jaar en 4 maanden, met een stapsgewijze verhoging naar 67 jaar in 2024. Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Als de leden van FNV en CNV begin deze week akkoord gaan met het akkoord, wil het kabinet de uitwerking vrijdag in de ministerraad bespreken. Daarna moet het door naar de Tweede en Eerste Kamer waar het kabinet steun nodig heeft van de andere partijen. Zo heeft ouderenpartij 50PLUS al laten weten blij te zijn met het akkoord, maar zich wel zorgen te maken over de huidige gepensioneerden. “Als het nieuwe stelsel gebaseerd wordt op premie en rendement, dan hebben natuurlijk ook de gepensioneerden daar recht op”, legt fractievoorzitter Corrie van Brenk uit. “We kunnen dus niet voorbijgaan aan de rendementen die de afgelopen jaren wel behaald zijn, maar niet zijn uitgekeerd.”

Bekijk hier een uitgebreide uitwerking van het pensioenakkoord.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris