Ambtenaren blijven veruit het vaakst ziek

22 juni 2017 – Al jaren zijn ambtenaren het vaakst ziek van alle werknemers. Tegen een gemiddeld verzuimpercentage van 4,3 procent, staat in het eerste kwartaal van 2017 een percentage van 5,5 voor medewerkers in de publieke sector. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De afgelopen drie jaar was het ziekteverzuim bij ambtenaren in het eerste kwartaal met 5,5 procent steevast het hoogst. Maar ook in de rest van het jaar, melden ambtenaren zich het vaakst ziek. Vooral bij het openbaar bestuur en overheidsdiensten is het ziekteverzuim met 5,8 procent zorgwekkend. Dat geldt ook voor de zorg waar het percentage op 5,7 procent ligt. Het onderwijs scoort van de niet-commerciële sectoren nog relatief het ‘best’ als het gaat om ziekteverzuim. Hier bedroeg het verzuim in het eerste kwartaal 5,4 procent.

Opvallend verschil publiek en commercieel
Vooral de verschillen tussen de publieke en commerciële sector zijn opvallend. Medewerkers in de horeca melden zich verreweg het minst vaak ziek. Hier lag het percentage verzuim in de eerste drie maanden van 2017 op 2,3 procent. Ook de landbouw, bosbouw en visserij kennen met 2,6 procent een laag ziekteverzuim.

Werkdruk
Volgens vakbond FNV is de hoge werkdruk bij de overheid debet aan de hoge verzuimcijfers binnen de publieke sector. Een mogelijk middel om het ziekteverzuim terug te dringen, is een generatiepact, met name in vergrijzende sectoren. Dit is onder andere een thema in de nieuwe ziekenhuis cao en de onderhandelingen voor een nieuwe gemeente cao. Zo leidde een generatiepact voor gemeente Den Haag al tot een verzuimdaling van 6 naar 4 procent.

Door: Redactie Ambtenarensalaris