Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Ambtenaren kunnen nu reageren op wetsvoorstel normalisering

1 februari 2018 – Het wetsvoorstel voor de invoering van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) is beschikbaar. Wie wil, kan nu op het voorstel reageren. Rijksoverheid heeft hiervoor een internetconsultatie geopend.

Blijf nu op de hoogte

47923 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Met de invoering van de Wnra vallen de meeste ambtenaren per 1 januari 2020 onder het private arbeidsrecht. Doel van de nieuwe wet is de rechtspositie van ambtenaren zo veel mogelijk gelijk te trekken met die van werknemers in het bedrijfsleven.

Arbeidsovereenkomst
Om de wet in te kunnen voeren zijn aanpassingen in de huidige wetgeving nodig. Deze wijzigingen hebben met name betrekking op een nieuwe betekenis van het begrip ambtenaar, de overgang van bestuursrecht naar privaatrecht en de uitgezonderde groepen. Een van de consequenties van de normalisering is de overgang van een eenzijdige aanstelling naar een tweezijdige arbeidsovereenkomst. Ambtenaren van politie, defensie en de rechterlijke macht zijn van de normalisering uitgesloten. Voor hen verandert er niks.

Geïnteresseerden kunnen tot 12 maart op het voorstel reageren. De resultaten van de internetconsultatie gaan naar de Raad van State. Het advies dat zij uitbrengen gaat vervolgens naar de Tweede en Eerste Kamer. Na doorvoering van eventuele wijzigingen staat de invoering gepland op 1 januari 2020.

Normalisering onderwijs
Ook medewerkers in het openbaar onderwijs vallen onder de Wnra. Voor hen is de internetconsultatie normalisering onderwijs gestart.

Door: Redactie Ambtenarensalaris