Ambtenaren profiteren vooralsnog niet van economische voorspoed

21 september 2017 – De vakbonden zijn teleurgesteld nu er in de miljoenennota niets staat over een mogelijke loonsverhoging voor ambtenaren. Nederland staat er economisch goed voor en werkgevers worden opgeroepen de salarissen te verhogen, maar voor ambtenaren lijkt dat nog niet te gelden. “Als je als kabinet de werkgevers oproept om de lonen te verhogen moet je dat zelf ook doen, anders ben je volstrekt ongeloofwaardig”, aldus Patrick Fey van vakbond CNV aan Binnenlands Bestuur.

Nog lang niet ingelopen
Zowel rijksambtenaren als hun collega’s bij Defensie wachten al lange tijd op een nieuwe cao. Vooralsnog blijft het loonbod voor de cao Rijk steken op 1 procent en ook het aanbod voor Defensie is ‘overall een verslechtering’. Door de lange periode van nullijnen, lopen de ambtenarensalarissen achter op de markt die volgens Jan Hut van de Centrale van middelbare en hogere functionarissen bij de overheid (CMHF) nog lang niet zijn ingelopen.

Door de kloof tussen eisen en aanbod, liggen de cao-onderhandelingen al enige tijd stil. “We willen op zijn minst koopkrachtverbetering en met dit bod zit dat er niet eens in”, aldus Fey. “Maar met deze nieuwe informatie, het streven naar koopkrachtherstel, zitten we klaar voor nieuwe gesprekken.”

Dienstverlenender
In de begroting voor komend jaar staat wel dat de rijskwerkgever komend jaar nog dienstverlenender en efficiënter wil gaan werken. “Daarbij is er aandacht voor meer doorstroming en de flexibele inzet van personeel.” De miljoennota is echter vooralsnog beleidsarm door het ontbreken van een nieuw kabinet. Definitieve plannen worden pas duidelijk als er een regeerakkoord is. Jan Hut (CMHF) verwacht daar niet niet veel van. Efficiency en mobiliteit moeten volgens hem ergens vandaan komen. “Ondertussen wordt de werkdruk steeds hoger”, zegt hij. “Ambtenaren moeten meer werk doen met minder mensen en daar staat niets tegenover. Het komt er eigenlijk gewoon op neer dat er voor werkend Nederland heel wat in het vat lijkt te zitten. Behalve voor de hoger opgeleide ambtenaar.”

Eerste private cao
Voorlopig is er nog geen nieuwe cao voor de ambtenaren bij het Rijk. De werkgever is echter al wel bezig met de eerste private cao voor rijksambtenaren. Door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) waar het kabinet vorig jaar mee ingestemd heeft, wordt de rechtspositie van ambtenaren meer gelijk getrokken met die van werknemers in het bedrijfsleven. Daar hoort een private cao bij die vanaf 2020 in moet gaan.

Door: Redactie Ambtenarensalaris