Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Ambtenaren vrezen normalisering rechtspositie

18 april 2019 – Bijna de helft van de ambtenaren denkt er komend jaar op achteruit te gaan als hun rechtspositie wordt genormaliseerd. Dat gevoel is niet veranderd sinds in 2016 bekend werd dat de ambtenarenstatus wordt afgeschaft.

Blijf nu op de hoogte

47923 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Afgelopen dinsdag aanvaardde de Eerste Kamer de aanpassingswet van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) die op 1 januari 2020 in moet gaan. Daarmee is een belangrijke stap gezet richting de invoering. Met de nieuwe wet wordt de rechtspositie van ambtenaren zo veel mogelijk gelijkgetrokken met die van hun collega’s in het bedrijfsleven. Dit zou het voor ambtenaren makkelijker moeten maken om over te stappen naar de marktsector en andersom en zou werving van nieuwe medewerkers vereenvoudigen.

Uit onderzoek van Berenschot in opdracht van Binnenlands Bestuur blijkt dat 48 procent vreest voor hun nieuwe positie. Ze zijn niet alleen bang dat ze makkelijker kunnen worden overgeplaatst of op een andere functie gezet, maar ook dat ze sneller ontslagen kunnen worden. 45 procent denkt dat de nieuwe wet hen minder beschermt tegen politieke willekeur. Het tegendeel blijkt waar. Met de Wnra zijn ambtenaren juist beter beschermd en de ontslagbescherming blijft overeind.

Ook is een meerderheid (54 procent) bang dat de werkloosheidsregelingen worden versoberd en een kwart vreest dit ook voor de pensioenen. Daarnaast verwacht de helft van de ambtenaren niet dat hun positie op de arbeidsmarkt verbetert als ze onder de nieuwe wet vallen. Slechts een op de zes denkt een beter, meer marktconform salaris te krijgen.

De zorgen lijken vooral veroorzaakt te worden door grote onduidelijkheid die onder de ambtenaren leeft. Tweederde zegt slecht geïnformeerd te zijn over de gevolgen van de invoering van de Wnra.

Bij het definitief worden van de Wnra in 2016 vroeg Ambtenarensalaris ook al hoe ambtenaren tegen de wet aankijken. Toen liet een meerderheid al weten tegen invoering te zijn en te vrezen voor hun rechtspositie. Dat gevoel blijkt niet veranderd.

Bekijk voor meer informatie over de inhoud en gevolgen van de wet ook de Vragen en antwoorden Wnra.

Door: Redactie Ambtenarensalaris