AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog

1 november 2018 – De AOW-leeftijd gaat in 2024 niet omhoog. Dat schrijft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee blijft de AOW-gerechtigde leeftijd in 2022, 2023 en 2024 op 67 jaar en 3 maanden.

Blijf nu op de hoogte

47580 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd automatisch aangepast aan de levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Om de levensverwachting te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de jaarlijkse raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en een wettelijk vastgelegde formule voor de vaststelling van de AOW-leeftijd. De levensverwachting op 65-jarige leeftijd stijgt volgens het CBS in 2024 met ongeveer 15 dagen van 20,59 jaar (prognose 2017) naar 20,63 (prognose 2018). Dat is niet genoeg om de AOW-leeftijd aan te passen.

Op dit moment is de AOW-leeftijd 66 jaar. Komend jaar loopt de pensioenleeftijd op naar 66 jaar en 4 maanden. In 2030 komt de AOW-leeftijd uit op 68 jaar.

De AOW-leeftijd is onder meer een belangrijk onderwerp in de nog altijd durende onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel.

Door: Redactie Ambtenarensalaris