Baanbehoud geen issue voor onderwijs en zorg

9 mei 2017 – Medewerkers in het onderwijs en de zorg maken zich relatief weinig zorgen over het behoud van hun baan. Overall is de bezorgdheid over baanbehoud de afgelopen jaren flink gedaald. Oudere werknemers die zich minder gezond voelen, zijn het bangst hun baan te verliezen. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO.

Met name in de zorg was sprake van een forse daling. Vreesde in 2013 nog bijna vier op de tien voor verlies van zijn baan, vorig jaar was dat nog maar iets meer dan 25 procent. In het onderwijs daalde de bezorgdheid van ongeveer 24 naar 18 procent.

Volgens de onderzoekers hangt de daling van de baanonzekerheid voor een deel samen met een afname van grote veranderingen als inkrimpingen en reorganisaties. Maar ook onder werknemers die hier wel mee te maken kregen, daalden de zorgen over hun baan.


Tot slot concluderen de onderzoekers dat jongeren die zich gezond voelen zich het minst zorgen maken over het behoud van hun baan. Werknemers tussen de 45 en 55 die zich minder gezond voelen, vrezen het meest voor hun baan (42 procent).

Door: Redactie Ambtenarensalaris