Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Bonden sturen brandbrief over dekkingsgraad ABP

31 oktober 2019 – De overheidsbonden roepen minister Koolmees op om op zeer korte termijn samen tot een oplossing te komen voor de bizarre pensioensituatie bij ABP. Dat schrijven ze in een brandbrief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Blijf nu op de hoogte

47724 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

“Enerzijds zijn de behaalde rendementen redelijk en is het vermogen van het ABP afgelopen tien jaar verdubbeld. Anderzijds is de huidige stand van zaken desastreus voor de dekkingsgraden van de pensioenfondsen”, stellen de Vakbondscentrales verenigd in de SCO, in hun brief.

De centrales voor overheidspersoneel zeggen voor een onmogelijke keuze te staan.  “Indien de premiedekkingsgraad naar 100 procent moet, betekent dit een verhoging tot circa 40 procent premie. Een andere optie is het verlagen van de pensioenopbouw. De toekomstige pensioenopbouw van werknemers zal dan worden verlaagd naar 1,647 procent.” De bonden vinden het niet meer uit te leggen dat de medewerkers drie keer de rekening betalen “omdat regelgeving ons dwingt net te doen alsof onze pensioenpremies en pensioenvermogens geen rendement meer opleveren.”

De rendementen zijn volgens de SCO over langere tijd redelijk te noemen. “Bovendien”, schrijven ze, “staan we vlak voor een grote verandering van het pensioenstelsel, zodat er een structurele oplossing van dit probleem kan komen.”

Door: Redactie Ambtenarensalaris