CNV: “Wetsvoorstel brengt arbeidsmarkt verder uit balans”

10 april 2018 – Het moet aantrekkelijker worden om werknemers in vaste dienst te nemen. Daarom komt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een nieuw wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Blijf nu op de hoogte

42156 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Het voorstel is gister in internetconsultatie gegaan. Volgens vakbond CNV werkt de nieuwe wet precies de verkeerde kant op.

Met de nieuwe wet wil de minister het aantal flexcontracten beperken, maar flexwerk mogelijk houden waar dat nodig is. In de wet worden de volgende maatregelen genomen:

 • Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet de werkgever volledig voldoen aan een van de acht ontslaggronden. Met de nieuwe ontslaggrond kan de rechter omstandigheden combineren. Wanneer de cumulatiegrond wordt gebruikt voor het ontslag, kan de werknemer bovenop de transitievergoeding een halve transitievergoeding extra krijgen.
 • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd.
 • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden.
 • Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte. Dit wordt verder uitgewerkt in aanvullende regelgeving.
 • De proeftijd voor vaste contracten wordt verlengd van twee maanden naar vijf maanden.
 • De opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd. Nu kan een werknemer in twee jaar drie aansluitende contracten krijgen. Die periode wordt drie jaar.
 • De pauze tussen een keten tijdelijke contracten kan verkort worden van zes naar drie maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.
 • Invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte worden van de ketenregeling uitgezonderd.
 • Payrollmedewerkers krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste werknemers, met uitzondering van het pensioen waar een eigen regeling voor geldt. De definitie van de uitzendovereenkomst wordt niet gewijzigd.
 • Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. De werknemer moet minstens vier dagen van tevoren door de werkgever worden opgeroepen. Als het werk wordt afgezegd, behouden oproepkrachten hun recht op loon. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot één dag.
 • Werkgevers betalen minder ww-premie als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de ww-premie afhankelijk van de sector waarin het bedrijf actief is.

Reactie CNV
Vakbond CNV reageert kritisch op het wetsvoorstel. Volgens de vakbond leidt het wetsvoorstel juist tot meer onzekerheid over het vaste contract en worden flexwerkers nauwelijks beter beschermd. CNV-voorzitter Maurice Limmen: “Minister Koolmees maakt ontslag gemakkelijker en de transitievergoeding bij lange dienstverbanden lager.” Ook mogen werkgevers weer voor langere tijd tijdelijke contracten aanbieden. “Precies de verkeerde beweging. Werknemers verdienen juist meer zekerheid. Het zou goed zijn geweest als eerst fatsoenlijk de Wet werk en zekerheid (Wwz) was geëvalueerd, in plaats van nu zonder onderbouwing te gaan rommelen aan de zekerheden van werknemers.”

Ook de maatregelen om payrollers gelijk te betalen voldoen volgens Limmen niet. Door de eigen pensioenregeling voor payrollmedewerkers blijft concurrentie op arbeidsvoorwaarden mogelijk. De voorstellen die de minister doet gaan volgens Limmen de goede kant op, maar zijn nog onvoldoende.

De internetconsultatie loopt tot 7 mei 2018. Minister Koolmees wil het wetsvoorstel nog voor de zomer maar de Raad van State sturen en daarna naar de Tweede Kamer.

Door: Redactie Ambtenarensalaris