Dekkingsgraad ABP blijft stijgen

23 oktober 2017 – De ABP-dekkingsgraad blijft stijgen. Daarmee is de kans dat ABP de pensioenen komend jaar moet verlagen klein geworden. Een verhoging zit er de komende vijf jaar waarschijnlijk nog niet in. Dat meldt ABP op basis van cijfers over het derde kwartaal.

In het derde kwartaal steeg de actuele dekkingsgraad naar 103,3 procent en kwam de beleidsdekkingsgraad uit op 99,3 procent. Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110 procent, mag ABP de pensioenen geleidelijk verhogen. Het pensioenfonds schat in dat dit de komende vijf jaar niet of nauwelijks mogelijk is.

De kans dat ABP de pensioenen komend jaar moet verlagen is dankzij goede beleggingsresultaten klein geworden. Maar die mogelijkheid blijft de komende jaren nog zeker aanwezig. Pensioenverlaging is nodig als de beleidsdekkingsgraad tot 2020 onder het vereiste niveau van 104,2 procent blijft.

Het pensioenfonds waarschuwt dat waardeoverdracht nog niet mogelijk is, omdat hiervoor een beleidsdekkingsgraad van 100 procent nodig is.

Pensioenhervorming
Volgens ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool blijft aanpassing van het pensioenstelsel hard nodig om ambtenaren ook in de toekomst een robuust en goed pensioen te kunnen bieden. Ze is dan ook blij dat modernisering van het stelsel onderwerp is in het regeerakkoord en dat verplichtstelling, fiscale ruimte en samen pech en geluk delen als belangrijke fundamenten erkend worden. “Ik hoop dat de sociale partners in de SER, met de steun van de nieuwe regering in de rug, de volgende stap zetten in de aanpassing van het stelsel. Vanuit onze expertise zullen wij ook in het verdere proces onze bijdrage leveren”, aldus Wortmann-Kool.

Door: Redactie Ambtenarensalaris