Blijf nu op de hoogte

47113 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Details onderhandelaarsakkoord vernieuwd ABP-pensioen

31 juli 2017 – Vanwege verhoging van de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 komend jaar en ter vereenvoudiging van de huidige pensioenregeling, wordt het ABP-pensioen aangepast. Het gaat om het nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen en de pensioenopbouw tijdens WW. De aanpassingen hebben ook gevolgen voor de pensioenpremie. Wij hebben de details voor u op een rij gezet.

Eerder deze maand bereikten de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel (SCO) en het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) een onderhandelaarsakkoord over vereenvoudiging van de ABP-pensioenregeling.

Nabestaandenpensioen 
Het nabestaandenpensioen, voor AOW-leeftijd, verandert van een verzekering in een spaarpot. Groot voordeel van deze wijziging is dat u het nabestaandenpensioen ook mee kunt nemen naar een nieuwe werkgever. In de huidige situatie vervalt het nabestaandenpensioen als u naar een niet-ABP-werkgever gaat.

Wezenpensioen
Het wezenpensioen gaat per 1 januari 2018 omhoog. Alle nieuwe wezenpensioenen worden vanaf die datum verhoogd van 10 naar 14 procent van het ouderdomspensioen. Ook gaat de leeftijd omhoog als er geen eigen inkomen is. Nu is het wezenpensioen nog tot 21 jaar. Vanaf volgend jaar wordt dat tot 25 jaar.

Arbeidsongeschiktheidspensioen
Voor de hoogte van het ABP arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP) wordt vanaf 2018 uitgegaan van het WIA-dagloon in plaats van het ABP-pensioengevend salaris. Ook de uitkeringspercentages worden geüniformeerd.

Pensioenopbouw bij werkloosheid 
De pensioenopbouw tijdens werkloosheid wordt voortaan bepaald door het sociale verzekeringsloon (sv-loon) in plaats van het ABP-pensioengevend inkomen. Omdat het SV-loon lager is dan het ABP-pensioengevend inkomen, gaat de meetelwaarde omhoog van 37,5 naar 50 procent.

Maandaanlevering pensioengevend inkomen
Vanaf 2022 wordt het pensioengevend salaris maandelijks aangeleverd. Hierdoor tellen salarisverhogingen gedurende het jaar direct mee en sluit de pensioenopbouw directer aan op de salarisontwikkeling.

Premiestijging lager dan verwacht
Door de veranderingen, stijgt de pensioenpremie volgend jaar minder hard dan verwacht. In plaats van 23,7 procent, neemt de premie in 2018 toe met 22,89 procent.

De exacte wijzigingen in de ABP-pensioenregeling vindt u in de ledenbrief Algemene Centrale voor Overheidspersoneel van de ABP-sectoren.

Door: Redactie Ambtenarensalaris