Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Financiële positie ABP en PFZW verder verbeterd

17 mei 2022 – De financiële positie van pensioenfondsen ABP en PFZW is in april opnieuw verbeterd. Bij ABP ging de dekkingsgraad van 117,4 naar 123 procent. PFZW zag de dekkingsgraad oplopen van 110,2 procent eind maart naar 114 procent in april. Een gedeeltelijke verhoging van de pensioenen komt daarmee weer een stap dichterbij.

Voor het verhogen of verlagen van de pensioenen is vooral de beleidsdekkingsgraad van belang. Dat is de gemiddelde dekkingsgraad in de afgelopen 12 maanden. Bij een beleidsdekkingsgraad boven 110 procent mogen pensioenfondsen de pensioen gedeeltelijk verhogen. De beleidsdekkingsgraad van ABP is afgelopen maand toegenomen van 106,5 naar 108,2 procent. Bij PFZW liep de beleidsdekkingsgraad op van 102,7 naar 103,8 procent. Voor beide fondsen is dat op dit moment nog te laag om een pensioenverhoging te mogen doorvoeren.

Verlaging grens voor pensioenverhoging
In de Tweede Kamer ligt nog een voorstel voor verlaging van deze grens naar 105 procent. Als dat doorgaat mag ABP met de huidige beleidsdekkingsgraad een verhoging doorvoeren. ABP laat weten daar dan direct mee aan de slag te gaan, maar een eventuele verhoging ook zorgvuldig af te wegen om niet een groep te benadelen ten koste van een andere groep. Voor PFZW is een verlaging naar 105 procent op dit moment nog onvoldoende.

Eventuele verhoging in juli bekend
ABP waarschuwt dat een eventuele pensioenverhoging de stijgende prijzen met uitschieters boven de 10 procent nog niet kan bijbenen. Voor de verhoging van de pensioenen kijkt ABP naar de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Toen stegen de prijzen minder hard. Bij een mogelijke verhoging dit jaar moeten pensioendeelnemers denken aan een stijging van ruim 2 procent. Als ABP de pensioenen kan verhogen ontvangen deelnemers daarover in juli 2022 bericht.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

51277 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris