Gevaar pensioenverlaging niet geweken

9 augustus 2017 – Het gaat beter met de pensioenfondsen, de dekkingsgraad gaat weer langzaam omhoog. Bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, waar alle ambtenaren zijn aangesloten, is de dekkingsgraad gestegen naar 101,3 procent. De beleidsdekkingsgraad was 96,3 procent. Toch blijft de situatie penibel: ‘De kans dat ABP de pensioenen in 2018 of volgende jaren moet verlagen blijft aanwezig’, aldus ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool.

Ouder worden
De laatste jaren ging het niet goed met de pensioenfondsen, de tijd dat pensioenen elk jaar automatisch meebewogen met de loon- of prijsindex is voorbij. Het feit dat mensen steeds ouder worden is een belangrijke factor. Wortmann-Kool in een eerder interview met Binnenlands Bestuur: ‘Neem als voorbeeld mensen die nu met pensioen zijn. Toen zij hun pensioen opbouwden, lag de levensverwachting jaren lager dan die nu feitelijk is. Gepensioneerden krijgen daardoor een aantal jaren langer pensioen uitgekeerd dan berekend was.’

Rente
Maar de belangrijkste factor is de rente. ‘We hebben een stelsel waarin we een uitkering toezeggen. Voor de komende 60 jaar moeten we berekenen of we de pensioenverplichtingen kunnen nakomen. En dat moeten we doen met de huidige lage rente. Dat is de Achilleshiel van dit stelsel’, aldus de bestuurvoorzitter.

Pensioenhervorming
Er wordt al geruime tijd gediscussieerd over een grootscheepse hervorming van het pensioenstelsel. Dat is nodig om het hele systeem ondanks veranderingen in de samenleving toch toekomstbestendig te houden. In die discussie lijkt vooralsnog veel belangstelling te bestaan voor een systeem waarbij mensen een persoonlijk pensioenpotje opbouwen maar waar toch collectief gedeelde risico’s blijven bestaan.

Positief
‘De dekkingsgraad kruipt langzaam verder omhoog en dat is op zich positief. ABP ziet wel de noodzaak van modernisering van ons pensioenstelsel en steunt daarom de inmiddels bekende contouren van het SER-plan. Ik hoop van harte dat het nieuwe kabinet de juiste randvoorwaarden schept om dit mogelijk te maken.’ aldus bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool.

Bron: Binnenlands Bestuur