Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Grootste groei CAO-lonen sinds 2009

8 januari 2019 – De cao-lonen gingen in 2018 met 2,1 procent omhoog. Dat is de grootste stijging sinds 2009. Het vierde kwartaal kende met 2,3 procent de grootste groei. Met een inflatiecijfer van 1,7 groeiden de lonen sneller dan de consumentenprijzen.

Blijf nu op de hoogte

47925 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat blijkt uit de laatste cijfers van het CBS.

Het gaat om de grootste loonstijging sinds 2009, het eerste volle crisisjaar. Toen gingen de lonen nog met 2,8 procent omhoog. Sinds de tweede helft van 2017 zitten de lonen weer in de lift, met ieder kwartaal een grotere stijging.

Bron: CBS

Lonen stijgen sterker dan inflatie
Vanmorgen maakte CBS bekend dat de inflatie in 2018 met 1,7 procent is toegenomen. Daarmee zijn de lonen sterker gegroeid dan de consumentenprijzen. Tegelijkertijd lopen de lonen nog achter op de economische groei. Het Centraal Planbureau (CPB) schat de economische groei in 2018 op 2,6 procent. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt lijkt een grotere loonstijging reëel. De vakbonden zijn hier al langer kritisch op en zetten voor 2019 weer hoog in. In 2008, een jaar dat qua krapte op de arbeidsmarkt vergelijkbaar is met 2018, lag de groei op 3,3 procent.

Overheid grootste stijger
Eerder meldde CBS al dat de lonen bij de overheid het hardst stegen, met 2,9 procent in het derde kwartaal. Dit werd met name veroorzaakt door de nieuwe onderwijs cao’s (goed voor een gemiddelde stijging van 3,2 procent) en de cao voor rijksambtenaren die er in juli 3 procent bij kregen. Een jaar eerder gingen de overheidslonen nog het minst omhoog. Toen bleven de overheidslonen steken op 0,7 procent. In 2016 behoorden en overheid en onderwijs ook tot de grootste stijgers.

Door: Redactie Ambtenarensalaris
Foto: pixabay