Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Lonen overheid bovengemiddeld gestegen, onderwijs en zorg blijven achter

3 oktober 2019 – De cao-lonen bij de overheid stegen het afgelopen kwartaal bovengemiddeld met 2,7 procent. Het onderwijs (2,4 procent) en de zorg (2,2 procent) bleven beide onder het gemiddelde van 2,6 procent.

Blijf nu op de hoogte

47923 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
De gemiddelde stijging van 2,6 procent is de grootste cao-loonstijging van de afgelopen tien jaar, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In het tweede kwartaal van 2009 bedroeg de stijging 3 procent. De beperktere stijging in het onderwijs en de zorg komt volgens het CBS doordat voor het merendeel van de cao’s, waaronder de cao ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT), jeugdzorg en gehandicaptenzorg nog geen definitieve akkoord gesloten is. Voor de gehandicaptenzorg en jeugdzorg zijn onlangs wel onderhandelingsresultaten bereikt.
Bron: CBS

Ook afgelopen jaar bleef de ontwikkeling van de cao-lonen in de gesubsidieerde sector, waar onderwijs en zorg deel van uit maken, achter bij het bedrijfsleven en de overheid.

De ontwikkeling van de cao-lonen in verhouding tot de inflatie is voor het derde kwartaal nog niet bekend. In het eerste half jaar van 2019 gingen de consumentenprijzen sneller omhoog dan de cao-lonen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris