Ambtenaren rijden het goedkoopst in een private leaseauto.

Meer informatie

Loonkloof overheid het kleinst

1 mei 2018 – Het verschil in loon tussen top en doorsnee medewerker is het kleinst in het onderwijs, de zorg en het openbaar bestuur. Reden is de Wet normering topinkomens die grenzen stelt aan de hoogte van de beloning in de publieke sector.

Blijf nu op de hoogte

47260 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
In het bedrijfsleven zijn de verschillen de afgelopen jaren opnieuw gegroeid. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het CBS.


Het bruto jaarsalaris van de vijf topverdieners per bedrijf was vorig jaar 6,2 keer zo hoog als de doorsnee voltijdlonen bij deze bedrijven. In 2010 was de loonkloof nog 5,5. Voor de echte topsalarissen moet je aan de slag in de ict. Hier is de loonkloof met een factor 12,7 maar liefst 5 keer zo groot als in het onderwijs (nog geen 2,5). Overigens geldt niet altijd dat de top zoveel verdient, maar dat het loon van de gewone werknemers laag uitpakt. Bijvoorbeeld wanneer er veel jongeren werken.

Bij overheidsinstellingen is de loonkloof meestal een factor 2, binnen de zorg een factor 3 of 4.

Inkomensongelijkheid
Het CBS laat ook weten dat de loonkloof geen indicator van de inkomensongelijkheid in Nederland. Daarbij gaat het om de ongelijkheid in besteedbaar inkomen. Tussen 2001 en 2015 is de inkomensongelijkheid van huishoudens vrijwel niet veranderd. De inkomensverschillen uit loon, winst en vermogen namen wel toe, maar die werden door sociale uitkeringen, belastingen en premies gecompenseerd.

Door: Redactie Ambtenarensalaris