Onderwijs en overheid in top psychische beroepsziekten

19 september 2017 – Vrijwel de helft van het aantal ziekmeldingen is van psychische aard en dit neemt verder toe. Binnen het onderwijs is het aantal meldingen sinds 2014 bijna gehalveerd en ook bij het openbaar bestuur is een daling te zien, maar beide sectoren scoren nog ver boven het gemiddelde van alle sectoren. Dat blijkt uit het rapport Kerncijfers beroepsziekten 2017 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

Na de financiële dienstverlening, kennen het onderwijs en de overheid het hoogste aantal ziekmeldingen met een psychische oorzaak. Vorig jaar was 42 procent van alle ziekmeldingen van psychische aard. Een jaar eerder was dit nog 33 procent. Het onderwijs kende met een ‘incidentie’ van 250 meldingen per 100.000 werknemers een piek in 2014, een verdubbeling ten opzichte van een jaar daarvoor. Inmiddels ligt het op ongeveer 130, net als bij de overheid en het openbaar bestuur. Het gemiddelde ligt in Nederland onder de 100. Veruit het grootste deel van de psychische aandoeningen bestaat uit overspannenheid of burn-out (74 procent).

Bron: Kerncijfers beroepsziekten 2017

De oorzaak voor het toenemende aantal psychische klachten is niet onderzocht, maar ligt volgens Henk van der Molen van het NCvB wel voor de hand. “Je ziet dat in sectoren als dienstverlening, onderwijs en gezondheidszorg de druk op het personeel toeneemt”, meldt hij aan de NOS.

Mannen
De meeste beroepsziekten komen voor bij mannen en werknemers boven de 45. Een medewerker met een beroepsziekte verzuimt gemiddeld 31 dagen per jaar, 25 dagen meer dan zijn collega zonder beroepsziekte. Daarnaast leiden beroepsziekten in 70 procent van de gevallen tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.

Door: Redactie Ambtenarensalaris