Ook in 2018 ANW-compensatie voor zieke ABP-deelnemers

29 november 2017 – Zieke ABP-deelnemers kunnen ook na 1 januari 2018 gebruik blijven maken van de ANW-compensatieregeling. Door wijzigingen in het ABP-pensioen komt deze regeling per die datum te vervallen. Voor zieke deelnemers is er een coulanceregeling. Dat blijkt uit een bericht van vakorganisatie UNIENFTO.

Blijf nu op de hoogte

26207 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Omdat het ABP-pensioen te complex is geworden, vinden er per 1 januari 2018 een aantal wijzigingen plaats. Een van die aanpassingen betreft het vervallen van de ANW-compensatie. Zieke ABP-deelnemers raken hierdoor niet alleen hun ANW-compensatie kwijt, zij kunnen door hun ziekte ook geen ANW-hiaatverzekering of levensverzekering afsluiten. Voor deze mensen bestaat daarom een specifieke coulanceregeling waarmee zij onder de huidige ANW-compensatieregeling blijven vallen.

Blijf nu op de hoogte

26207 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Uit het bericht van UNIENFTO blijkt dat ABP haar deelnemers medio december per brief informeert over het vervallen van de ANW-compensatie en de gevolgen daarvan. In die brief wordt het volgende vermeld:
ABP-deelnemers die nu ziek zijn en die vanwege hun ziekte niet een anw-hiaatverzekering of een individuele levensverzekering kunnen aanschaffen bij een verzekeraar, kunnen zich melden bij het ABP. Deze deelnemers kunnen zich melden tót 1 februari 2018. Zij blijven na tijdige aanmelding en na acceptatie van hun situatie door ABP, vallen onder de werking van de in 2017 bestaande ANW-compensatieregeling.

Zieke deelnemers wordt geadviseerd niet op de brief van ABP te wachten, maar zich nu al bij ABP te melden.

Toevoeging 9 januari 2018
Op 8 januari 2018 besteedde consumentenprogramma Radar aandacht aan de afschaffing van de ANW-compensatie naar aanleiding van vragen van deelnemers. ABP heeft daarop laten weten dat deelnemers voor wie de compensatie daadwerkelijk vervalt, tot 1 februari 2018 de tijd hebben een aanvulling te regelen. Dit kan bijvoorbeeld door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering of nabestaandenverzekering.

Door: Redactie Ambtenarensalaris