Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

“Ons pensioen kan prima worden geïndexeerd en korten is al helemaal niet nodig”

27 mei 2019 – Pensioenen kunnen gewoon worden geïndexeerd en korten is niet nodig. Dat pensioenfondsen als ABP het moeilijk hebben, komt alleen maar door onlogische rekennormen van de overheid. Dat schrijven leden van het ABP verantwoordingsorgaan in het Nederlands Dagblad.

Blijf nu op de hoogte

47453 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Dreiging pensioenverlaging ondanks verdubbeling vermogen
Volgens de leden staat ABP er financieel uitstekend voor, maar dreigt het toch steeds met pensioenverlagingen en worden de pensioenen al jarenlang niet geïndexeerd. Met een gemiddeld rendement van 7 procent, realiseerde ABP de afgelopen elf jaar een ruime verdubbeling van het vermogen (van 219 miljard in 2007 naar 442 miljard eind 2018). Het vermogen steeg bovendien harder dan de uitkeringen en premies. “Zelfs als we er vanuit gaan dat we in de toekomst een lager gemiddeld rendement van 2,8 procent behalen, kunnen we de pensioenen zestig jaar lang zonder problemen jaarlijks met twee procent verhogen en het koopkrachtverlies van 15,8 procent inhalen”, beweren de leden van het verantwoordingsorgaan.

Toch mag ABP al jaren niet indexeren en waarschuwt het fonds al langere tijd voor pensioenverlaging, als het fonds er voor eind 2020 niet in slaagt de beleidsdekkingsgraad op het minimale niveau van 104,2 te brengen. Als oorzaken noemen de leden de regels die de Nederlandsche Bank (DNB) stelt aan de rekenrente, dekkingsgraad en te lage premie.

Rekenrente, dekkingsgraad en premie
Waar ABP al jaren een gemiddeld rendement van 7 procent behaalt, rekent DNB met een rendement van 1,4 procent, de zogenaamde rekenrente. Door die rekenrente, zouden de pensioenfondsen te weinig geld hebben om aan hun verplichtingen te voldoen. De dekkingsgraad is daardoor te laag en dus mag er niet geïndexeerd worden en dreigt zelfs pensioenverlaging. Ook zouden werkgevers al jaren een te lage premie betalen. Waar de pensioenfondsen rekenen met een rendement van 1,4 procent, doen de werkgevers dat met het dubbele, 2,8 procent. Daarmee is de premie te laag en gaat de dekkingsgraad verder omlaag.

De leden van het ABP-verantwoordingsorgaan vinden een dalende koopkracht of zelfs pensioenverlaging onacceptabel. Zij willen daarom dat er een eind komt aan het verschil tussen de rekenrente voor de premie en voor de verplichtingen. Die oproep is zowel gericht aan ABP, om er mee te stoppen als aan de wetgever, om het te verbieden. Het hanteren van de Europese rekenrente van 3 procent zou al een hoop goed maken. Ook roepen ze de werkgever (overheid) op een dekkende premie te betalen. Is dat te duur, dan zou de werkgever een goedkoper pensioen moeten kiezen zodat de premie omlaag kan. Als er nu niks gebeurt, moet ABP mogelijk al eind dit jaar preventief ingrijpen. Om dat te voorkomen, moet de overheid de gemiste premie en het gemiste rendement betalen, een bedrag van ruim 50 miljard eind 2019.

Door: Redactie Ambtenarensalaris