Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Pensioenakkoord: alles of niets

13 juni 2019 – Na het bereiken van het principe-akkoord voor een nieuw pensioenstelsel, ligt het woord nu bij de vakbondsleden. Zij kunnen deze week nog stemmen in een raadgevend referendum. Wijzen zij de deal af, dan zijn alle afspraken rond pensioen, AOW en zware beroepen van tafel, waarschuwen FNV-voorzitter Han Busker en vicevoorzitter Tuur Elzinga in een interview met De Telegraaf.

Alles of niets
“Het is dit akkoord of geen akkoord”, vertelt Elzinga. Het is nog maar de vraag of de AOW-leeftijd ook minder snel omhoog gaat als het akkoord van tafel wordt geveegd. Die twee zijn nauw met elkaar verbonden. Daarom is het volgens Busker en Elzinga alles of niets. “Als we voor dit akkoord stemmen, dan zitten wij aan de knoppen. Dan weten we zeker dat het gaat gebeuren”, aldus Elzinga.

Advies commissie-Dijsselbloem haaks op akkoord
Gister kwam de commissie Parameters, onder leiding van oud-minister Dijsselbloem, met een advies over strengere rekenregels. De pensioenfondsen zouden nog hogere buffers moeten aanhouden om tegenvallers op te vangen. Het risico op kortingen wordt hierdoor groter en de overgang naar een nieuw pensioenstelsel moeilijker. Dat staat haaks op het pensioenakkoord. De timing van het advies is dan ook erg ongelukkig gekozen. De bonden willen zich er echter niet door laten afschrikken. “Het advies van Dijsselbloem laat precies zien wat er mis is met het huidige pensioenstelsel. Dat werkt met rekenregels die het onmogelijk maken om het geld bij de mensen te krijgen. Teveel geld blijft jaar in jaar uit vastzitten in buffers. Dat is één van de knelpunten die we in het nieuwe pensioenstelsel willen oplossen”, liet Busker onder meer weten aan de Nederlandse Politiebond (NPB). Na een langdurige bespreking van het akkoord, geeft deze bond aan positief te zijn over het akkoord. Ook zij steunen de FNV-voormannen om het positieve stemadvies te volgen. Volgens Busker wordt het advies van Dijsselbloem alleen uitgevoerd als het akkoord niet gesloten wordt.

Stuurgroep bewaakt
In het akkoord is ook afgesproken dat het nieuwe pensioenstelsel de komende jaren door een stuurgroep wordt bewaakt. Doel van deze stuurgroep is aan de rem te trekken en bij te sturen als de gemaakte afspraken, zoals het uitbannen van kortingen, in het gedrang komen.

Vakbondsleden kunnen deze week nog hun stem uitbrengen op het akkoord. Zij zijn hierover door hun bond geïnformeerd.

Door: Redactie Ambtenarensalaris