Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Pensioendaling in zicht na dramatische afsluiting van 2018

24 januari 2019 – Slechte beurzen hebben eind 2018 een streep getrokken door stijgende dekkingsgraden van de pensioenfondsen. Voor ABP en PFZW komt een pensioenverlaging in 2021 in zicht. Dat blijkt uit de cijfers van het laatste kwartaal van 2018.

Blijf nu op de hoogte

47922 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Een nieuw pensioenstelsel is volgens de pensioenfondsen ‘broodnodig’, maar nog ver weg.

Slechte beurzen
Onrust op de financiƫle markten door onder meer de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, zorgen over de Brexit en economische groeiverwachtingen en een lagere rekenrente, zorgden eind 2018 voor een flinke daling van de dekkingsgraad. Bij ABP ging het om een daling van 105,9 procent in de eerste maanden van 2018 naar 97 procent aan het eind van het jaar. Het beeld bij PFZW is weinig rooskleuriger. De dekkingsgraad van het pensioenfonds voor zorg en welzijn daalde om dezelfde redenen van 103,4 naar 97,5 procent.

Kans op verlaging komt dichterbij
De beleidsdekkingsgraad van ABP, het gemiddelde van alle actuele dekkingsgraden in de voorgaande twaalf maanden, nam dankzij de goede eerste negen maanden van 2018 toe van 101,5 naar 103,8, maar ligt desondanks nog 0,4 procent onder het vereiste minimum van 104,2 procent. Verlaging van de pensioenen vanaf 2021 komt hiermee een stuk dichterbij. “We kwamen net niet aan de goede kant van de streep uit: als de beleidsdekkingsgraad 0,4 procent hoger was geweest, was een mogelijke verlaging in 2021 voorkomen”, legt Corien Wortmann-Kool, ABP-bestuursvoorzitter, uit. “Wij hebben geen andere keus dan u te blijven vertellen dat de kans bestaat dat de pensioenen verlaagd worden en dat pensioenverhoging de komende jaren nog ver weg is”, aldus Wortmann-Kool.

Vierde jaar op rij
De beleidsdekkingsgraad van PFZW was het hele jaar vrij stabiel, maar daalde uiteindelijk van 101,5 naar 101,3 procent. Daarmee ligt ook de beleidsdekkingsgraad van PFZW onder het minimum. Bij PFZW ligt de beleidsdekkingsgraad al vier jaar achter elkaar onder het vereiste minimum. Als dat tot en met 2020 zo blijft, ontkomt het fonds niet aan verlaging van de pensioenen. Voor ABP geldt hetzelfde: blijft de beleidsdekkingsgraad van ABP tot en met 2020 vijf jaar aaneengesloten onder 104,2 procent, dan is verlaging noodzakelijk.

Nieuw pensioenstelsel broodnodig
Met de slechte resultaten is een nieuw pensioenstelsel ‘broodnodig’, volgens Wortmann-Kool. “Een stelsel dat past bij de toegenomen flexibiliteit op de arbeidsmarkt en de behoefte aan keuzemogelijkheden. Dat deelnemers zicht geeft op hun verwacht pensioen in plaats van hen een belofte voor de (verre) toekomst te doen.” Door het stuklopen van de pensioenonderhandelingen afgelopen najaar op onder andere de AOW-leeftijd en de randvoorwaarden voor een nieuw contract, is een pensioenakkoord nog ver weg. De pensioenfondsen hopen dan ook dat werkgevers en bonden, in het belang van alle gepensioneerden en werkenden, snel knopen doorhakken. ”

Landelijke actiedag op 18 maart
Naar aanleiding van de sombere berichten hebben de vakbonden FNV, CNV en VCP (Vakcentrale voor professionals) een landelijke actiedag op 18 maart aangekondigd om te komen tot een beter pensioenakkoord. De bonden willen dat het kabinet de AOW-leeftijd bevriest. De snelle stijging van de AOW-leeftijd en de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting is volgens de bonden onhoudbaar. Ook willen ze dat de spel- en rekenregels worden aangepast waardoor indexatie van de pensioenen weer mogelijk wordt en verlaging kan worden voorkomen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris