Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Rekenrente mogelijk toch afgeschaft

26 februari 2020 – Om tot een nieuw pensioencontract te komen, onderzoeken minister Koolmees en de vakbonden de mogelijkheid tot afschaffing van de rekenrente, in ruil voor het opgeven van de pensioenzekerheid.

Blijf nu op de hoogte

47585 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken aan de media naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf.

De rekenrente bepaalt hoeveel geld pensioenfondsen in kas moeten hebben om aan hun toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Afschaffing ervan is een van de mogelijkheden die onderzocht wordt in de uitwerking van het vorig jaar gesloten pensioenakkoord. Daarin is onder andere afgesproken dat de aow-leeftijd minder snel stijgt en dat de pensioenen flexibeler worden.

Het ministerie benadrukt dat de afspraken uit het pensioenakkoord uitgangspunt moeten blijven bij de uitwerking van het plan. “We verkennen diverse denkrichtingen om tot een contract te komen dat niet alleen toekomstbestendig is, maar ook draagvlak geniet onder alle betrokken partijen”, aldus de woordvoerder. Als het loslaten van de rekenrente leidt tot een ‘houdbaar pensioen’ zou Koolmees toch bereid zijn de rekenrente op te geven.

Als de rekenrente inderdaad wordt afgeschaft, betekent dat dat de pensioenen makkelijker kunnen stijgen of dalen.

De onderhandelaars hopen voor de zomer tot een resultaat te komen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris