Blijf nu op de hoogte

47839 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Stijging pensioenpremie ABP lager dan verwacht

10 juli 2017 – De ABP-pensioenpremie stijgt komend jaar met 1,4 procentpunt. Dat is minder dan de eerder aangekondigde 2,2 procentpunt. Dit is mogelijk door aanpassing van de pensioenrekenleeftijd als gevolg van verhoging van de fiscale pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar. Dat melden de pensioenpartijen.

Afgelopen vrijdag bereikten de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel (SCO) en het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) een onderhandelaarsakkoord over vereenvoudiging van de ABP-pensioenregeling. Door diverse wijzigingen is de regeling de afgelopen jaren erg complex geworden met nadelige gevolgen voor de uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid. Ter vereenvoudiging zijn het nabestaandenpensioen, de pensioenopbouw tijdens WW en het arbeidsongeschiktheidspensioen aangepast. Volgens de bonden verbetert met name het partnerpensioen aanzienlijk.

Ook is afgesproken dat het pensioengevend salaris vanaf 2022 maandelijks wordt aangeleverd. Hiermee sluit de pensioenopbouw beter aan op de salarisontwikkeling.

VSO en SCO leggen het onderhandelaarsakkoord nu voor aan hun achterbannen. Als zij instemmen met de wijzigingen, gaat de nieuwe regeling in per 1 januari 2018.

Door: Redactie Ambtenarensalaris