Toch loonsverhoging voor ambtenaren

1 juni 2017 – Ambtenaren kunnen toch rekenen op loonsverhoging. Uit de vandaag gepresenteerde Voorjaarsnota 2017 blijkt het begrotingsoverschot toe te nemen van 0,2 procent dit jaar naar 1,3 procent in 2021. Dit overschot biedt onder meer ruimte voor een hoger ambtenarensalaris.

Verzachting pensioenpremie
Het kabinet maakt 342 miljoen extra vrij voor de lonen van ambtenaren. Hiermee verzacht de regering de meer dan verwachte stijging van de ABP pensioenpremie sinds 1 januari dit jaar.

Het overschot geeft ook mogelijkheden voor uitbreiding van de Koninklijke Marechaussee. Het kabinet stelt structureel 20 miljoen euro extra beschikbaar voor ongeveer 200 extra marechaussees voor grensbewaking op lucht- en zeehavens.

Ook is er de komende jaren ruimte voor noodzakelijke extra uitgaven aan de verpleeghuiszorg.

Meevallers
De positieve cijfers zijn vooral toe te schrijven aan meer belasting- en premieontvangsten. Zo blijken de loon- en  inkomensheffing hoger uit te vallen dan geraamd in de Miljoenennota 2017 doordat de economische groei doorzet. Hierdoor dalen ook de kosten voor werkloosheid. Waar het kabinet vorig jaar nog rekende op 6,2 procent, lijkt het werkloosheidspercentage dit jaar uit te komen op 4,9.

Tegenvallers
Naast de meevallers zijn er ook tegenvallende resultaten. Zo is er vanaf 2017 een tegenvaller van ongeveer 200 miljoen euro per jaar op de OCW-begroting. Dit komt met name door hogere leerling- en studentenaantallen dan geraamd. Door inzet van de overschotten kan het kabinet dit verlies wegwerken. Hoe de regering structureel met dergelijke tegenvallers wil omgaan, is aan een nieuw kabinet.

Door: Redactie Ambtenarensalaris