Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Twee keer 90 euro en 3 procent erbij in CAO Kadaster

13 maart 2023 – De bonden hebben een onderhandelaarsresultaat bereikt met het Kadaster voor een nieuwe cao. Naast een salarisverhoging van 3 procent per 1 januari 2023, worden alle salaristreden twee keer verhoogd met 90 euro bruto. Ook gaat het minimumuurloon naar 14 euro bruto per uur.

Grootste vooruitgang voor laagste schalen
De bonden zijn blij dat er met name op loongebied een veel beter resultaat is bereikt vergeleken met het aanvankelijke bod van de werkgever. Het bereikte resultaat is vooral gunstig voor medewerkers in de lagere loonschalen. Zo gaan alle salaristreden per 1 januari 2023 en per 1 juli 2023 met 90 euro bruto omhoog. Dit levert voor de lagere salarisschalen procentueel een grotere stap op dan voor medewerkers in de hogere schalen. Voor de laagste trede van schaal 7 gaat het om een percentage van 10,7. Onderin schaal 10 bedraagt de verhoging 8,9 procent. Naast deze nominale verhogingen, krijgen alle medewerkers per 1 januari ook een salarisverhoging van 3 procent.

Minimaal 14 euro per uur
Met de verhoging van het minimumuurloon naar 14 euro bruto, vervallen alle salaristreden die bij een fulltime dienstverband tot een lager minimumloon leiden.

Compensatie-uren en ouderschapsverlof
Ook op het gebied van verlof en feestdagen hebben de onderhandelaars afspraken gemaakt. Zo hoeven compensatie-uren niet meer voor de helft in hetzelfde jaar opgenomen te worden, wat de flexibiliteit van medewerkers vergroot. Deze afspraak betreft een proef voor de duur van de cao. Daarnaast wordt ouderschapsverlof doorbetaald tot 100 procent van het salaris.

Op 20, 21 en 22 maart zijn er online voorlichtingsbijeenkomsten waarin het resultaat verder wordt toegelicht. Tot uiterlijk 27 maart 16:00 uur kan er op de uitkomst gestemd worden.

Bekijk hier het volledige onderhandelaarsresultaat CAO Kadaster 2023.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41664 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris