Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Uitblijven hoger ABP-pensioen ‘niet meer uit te leggen’

18 oktober 2018 – De financiële situatie van ABP is afgelopen kwartaal verder verbeterd. Daarmee is de kans op verlaging van de pensioenen in 2019 bijna nihil. Maar een verhoging zit er ook nog niet in en dat is ‘niet meer uit te leggen’.

Blijf nu op de hoogte

48538 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat meldt het pensioenfonds op basis van de cijfers over het derde kwartaal.

De beleidsdekkingsgraad kwam met 104,7 procent voor het eerst sinds eind 2014 boven het minimaal vereiste niveau van 104,2. ABP mag de pensioenen pas (gedeeltelijk) verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van minimaal 110 procent. Pas vanaf 123 procent mag het  fonds volledig indexeren. Met de huidige 104,7 procent is dat dus nog lang niet aan de orde.

Tijd voor nieuw pensioenstelsel
ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool: “We zien dat de financiële situatie van ABP stap voor stap verbetert. Maar de pensioenen kunnen we de komende jaren niet verhogen met de inflatie. Ik kan dat niet meer uitleggen aan de mensen die pensioen bij ons opbouwen of ontvangen. We zien dat de economie aantrekt en dat de lonen in Nederland stijgen. Maar onze deelnemers merken hier helemaal niets van. De pensioenen lopen totaal uit de pas met het verbeterende economische klimaat.” Die situatie is volgens Wortmann-Kool een fikse aansporing aan het kabinet om haast te maken met een nieuw pensioenstelsel, waarbij de pensioenen omhoog kunnen als het economisch beter gaat en omlaag als het tegen zit. “Een stelsel dat beter aansluit bij de arbeidsmarkt en vooral beter te begrijpen is voor onze deelnemers”, aldus de bestuursvoorzitter.

Op basis van de cijfers verwacht ABP dan ook dat de pensioenen de komende jaren gelijk blijven, met een kleine kans op verlaging. Komt de beleidsdekkingsgraad tot en met 2020 onder de 104,2 procent dan is pensioenverlaging onvermijdelijk. Weet ABP de huidige stand aan het eind van 2018 vast te houden, dan is verlaging niet meer nodig.

Door: Redactie Ambtenarensalaris
Foto: ABP