Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Uitbreiding geboorteverlof van kracht

8 januari 2019 – Conform de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) wordt het kraamverlof voor partners vanaf deze maand uitgebreid naar vijf dagen op basis van een volledige werkweek. Deze vijf dagen worden volledig doorbetaald.

Blijf nu op de hoogte

47941 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Het recht op een week geboorte- of kraamverlof voor de partner van de moeder geldt gedurende de eerste vier weken na de geboorte van het kind. Voorheen kon de partner aansluitend aan de twee dagen kraamverlof nog drie dagen (onbetaald) ouderschapsverlof opnemen. Met de uitbreiding van het kraamverlof komt dit te vervallen.

Vanaf 1 juli 2020 krijgen partners ook nog recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof. Dit verlof kan worden opgenomen in hele weken gedurende 6 maanden na de bevalling. Over deze weken ontvangt u een uitkering van UWV van 70 procent van uw dagloon tot maximaal 70 procent van het maximum dagloon.

Door: Redactie Ambtenarensalaris
Foto: pixabay