Wetsvoorstel afschaffing wachtgeld politieke ambtsdragers

2 mei 2018 – SP-Tweede Kamerlid Van Baak wil het wachtgeld voor politieke ambtsdragers afschaffen. Hij heeft hiervoor een wetsvoorstel ingediend.

Blijf nu op de hoogte

43552 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

De wet moet volgens Van Raak gelden voor bestuurders van gemeenten, provincies, waterschappen en leden van het kabinet en de Tweede Kamer. Als het aan Van Raak ligt, krijgen politieke ambtsdragers bij werkloosheid voortaan net als werknemers een ww-uitkering. Ook bij ziekte en arbeidsongeschiktheid zouden volgens het wetsvoorstel dezelfde regels als voor werknemers moeten gaan gelden. Het gaat dan om de Ziektewet en de WIA.

Afbreukrisico
Politiek bestuurders hebben nu op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) bij vertrek recht op wachtgeld. Die regeling is rianter dan voor werknemers. De Appa is volgens voorstanders van de regeling gerechtvaardigd vanwege het hoge afbreukrisico en het feit dat politici relatief snel hun baan kunnen verliezen. Van Raak wijst echter op het relatief hoge salaris van bestuurders en vindt een uitzonderingspositie daarom niet nodig. “Politieke ambtsdragers behoren tot de bestbetaalde functionarissen in de samenleving. Zij hebben over het algemeen een goede opleiding of werkervaring en beschikken veelal over een uitgebreid sociaal netwerk. Bovendien hebben veel meer werknemers tegenwoordig een ‘flexibele’ baan met veel onzekerheden”, aldus Van Raak. Hij vindt daarbij dat de regels die politici voor andere burgers maken ook voor henzelf moeten gelden.

Sollicitatieplicht
Wel maakt Van Raak een uitzondering voor de sollicitatieplicht. Omdat politieke ambtsdragers zonder opzegtermijn ontslagen kunnen worden, moet de sollicitatieplicht die voor politiek bestuurders pas na drie maanden ingaat, blijven bestaan.

Door: Redactie Ambtenarensalaris