Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Wetsvoorstel toekomst pensioenen in Tweede Kamer

5 april 2022 – Het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet toekomst pensioenen ligt ter behandeling bij de Tweede Kamer. Na akkoord van de Kamer kunnen de sociale partners de nieuwe wet verwerken in cao-afspraken.

De wet vormt een uitwerking van het eerder gesloten pensioenakkoord en moet leiden tot een nieuw toekomstbestendig pensioenstelsel dat meebeweegt met de economische ontwikkelingen. In het nieuwe systeem staat het individueel opgebouwde vermogen centraal en verdwijnt de gegarandeerde uitkering. Ook verdwijnt de dekkingsgraad die bepaalt of een pensioenfonds de pensioenen mag verhogen of moet verlagen. Daarmee verdwijnt ook de afhankelijkheid van de rente waar de dekkingsgraad op gebaseerd is. Door het meebewegen met de economie kunnen pensioenen makkelijker aangepast worden en dus ook geïndexeerd worden. Gaat het goed met de economie dan delen ook de pensioenen in de goede resultaten.

De nieuwe wet moet per 1 januari 2023 ingaan. Daarvoor moet het eind van dit jaar door de Eerste en Tweede Kamer worden aangenomen. Vanaf 1 januari 2027 moeten dan alle pensioenfondsen over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel. Om dat te realiseren zijn pensioenfondsen al hard aan de slag met de voorbereidingen.

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer over het wetsvoorstel.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

51277 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris