Wijzigingen ABP-pensioen per 1 januari 2018

23 oktober 2017 – Het onderhandelaarsakkoord voor aanpassing van het ABP-pensioen is definitief. De veranderingen zorgen enerzijds voor verbeteringen, zoals voor het nabestaandenpensioen en de pensioenopbouw bij werkloosheid, maar tegelijkertijd verdwijnen de ANW-compensatie en compensatie loonheffing. Dat meldt het ABP in een overzicht van de veranderingen.

Blijf nu op de hoogte

27302 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Pensioenrekenleeftijd naar 68 
Voor de pensioenopbouw gaat de pensioenrekenleeftijd vanaf 2018 omhoog van 67 naar 68 jaar. Het blijft mogelijk om het pensioen eerder in te laten gaan, maar het deel van het pensioen dat u vanaf 2018 opbouwt, wordt lager. De verhoging van de pensioenrichtleeftijd heeft geen gevolgen voor het pensioen dat u vóór 2018 heeft opgebouwd. Dat ABP de pensioenrekenleeftijd verhoogt, komt doordat we steeds ouder worden.

Nabestaandenpensioen partner
Van het pensioen dat u opbouwt vanaf 2018, bouwt u 70 procent nabestaandenpensioen op van uw ouderdomspensioen. Hierdoor is de pensioenopbouw niet meer afhankelijk van de leeftijd bij overlijden. Uw partner behoudt recht op nabestaandenpensioen ongeacht wanneer u overlijdt. Ook als u geen pensioen meer opbouwt bij ABP.

Nabestaandenpensioen kinderen
Het nabestaandenpensioen voor kinderen wordt met vier jaar verlengd. Vanaf 2018 loopt het nabestaandenpensioen voor kinderen door totdat zij 25 jaar worden en zolang zij geen partner hebben. Nu staat de leeftijd nog op 21 jaar.

Het nabestaandenpensioen dat u voor uw kind vanaf 2018 opbouwt, gaat omhoog van 10 naar 14 procent van het ouderdomspensioen dat u zou ontvangen als u tot uw AOW-leeftijd pensioen opbouwt bij ABP. Heeft uw kind geen verzorger, dan wordt de opbouw 28 procent. Voor lopende uitkeringen blijft de situatie zoals hij is.

ANW-compensatie
Vanaf 2018 vervalt de Anw-compensatie. Dat betekent dat als u na 31 december 2017 overlijdt, uw partner geen recht meer heeft op een Anw-compensatie. De vakbonden zijn nog in gesprek over een mogelijke oplossing hiervoor. Met vragen kunt u bij uw werkgever terecht. Bestaande Anw-compensaties blijven doorlopen volgens de huidige voorwaarden.

Compensatie loonheffing
Over het nabestaandenpensioen dat u opbouwt vanaf 2018 ontvangt u geen compensatie loonheffing meer. Opgebouwde en lopende compensaties veranderen niet.

Arbeidsongeschiktheidspensioen
Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt gebaseerd op het UWV-dagloon, waar ook de WIA-uitkering op is gebaseerd. Hierbij wordt gekeken naar het gedeelte dat de deelnemer arbeidsongeschikt is. Eventuele neveninkomsten hebben geen invloed meer op de berekening van het arbeidsongeschiktheidspensioen. Voor lopende uitkeringen verandert er niets.

Pensioenopbouw tijdens werkloosheid
De pensioenopbouw bij werkloosheid gaat omhoog van 37,5 naar 50 procent.

Door: Redactie Ambtenarensalaris