Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Vanaf 2022 eigen arbeidsvoorwaarden voor Veiligheidsregio’s

20 december 2021 – Per 1 januari 2022 start de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV). De nieuwe vereniging neemt het werk over van de Brandweerkamer van de VNG en wordt verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden van medewerkers van de veiligheidsregio’s waaronder beroepsbrandweer en vrijwilligers. Dat meldt Binnenlands Bestuur.

Aanleiding voor de nieuwe situatie is de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) sinds 1 januari 2020. Deze geldt nog niet voor de veiligheidsregio’s. Daarom moeten zij tot een eigen collectieve rechtspositieregeling komen. Daarmee vallen collectieve afspraken voor brandweerlieden en soms ook GHOR-personeel per 1 januari 2022 niet meer onder de VNG, maar onder de WVSV. Wel wil de WVSV zoveel mogelijk aansluiten bij de gemeente cao, zodat medewerkers makkelijk kunnen switchen tussen veiligheidsregio en gemeenten. Het is de bedoeling dat lokale regelingen op termijn geharmoniseerd worden. Voor 2022 worden de arbeidsvoorwaardenregelingen voor 2021 gevolgd, met een aanvullend convenant. Later volgen onderhandelingen voor een eigen arbeidsvoorwaardenregeling. Ook het twintig jarenbeleid en tweede loopbaanbeleid wordt voortaan door de WVSV geregisseerd.

Komend jaar wordt ook bekeken of er behoefte is aan een A&O fonds Veiligheidsregio’s.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41773 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris