Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Defensie archief

Geen arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie

6 december 2021 – De defensiebonden hebben nee gezegd tegen de uitkomst van de arbeidsvoorwaardenbesprekingen. Dat betekent dat er voorlopig geen Defensie cao voor 2021 komt en dat salarisverhogingen voor 2021 en 2022 nog op zich laten wachten.

Referendum uitkomsten arbeidsvoorwaarden Defensie

28 oktober 2021 – Een loonsverhoging van 1 procent en een eenmalige bruto uitkering van 1.000 euro. Dat is wat Defensie maximaal kan bieden op loongebied. Via een referendum kan de achterban vanaf 5 november op de uitkomsten van het Sectoroverleg Defensie (SOD) reageren.

Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie laat nog op zich wachten

30 september 2021 – De gesprekken om te komen tot een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie hebben nog onvoldoende opgeleverd. Op 14 oktober wordt de stand van zaken voorgelegd aan het Sector Overleg Defensie en daar verder besproken, melden de bonden.

Nog geen arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie

19 juli 2021 – Sinds het hervatten van de onderhandelingen voor een nieuw arbeidsvoorwaardenresultaat Defensie op 5 juli, hebben de onderhandelaars constructieve gesprekken gevoerd. Maar tot een akkoord heeft het nog niet geleid, meldt vakbond VBM.

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris