Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Defensie archief

300 euro extra voor Defensie

3 januari 2023 – Actief dienend Defensiepersoneel ontvangt in maart een extra beloning van 300 euro vanwege de impact die de oorlog in Oekraïne ook dit jaar zal hebben op alle Defensiemedewerkers. Dat hebben de bonden afgesproken met de minister en staatssecretaris van Defensie. In de brief van het ministerie wordt gesproken over een bijzondere […]

Nadere afspraken gemaakt over TOD militairen

3 januari 2023 – In het arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2021 – 2023 is afgesproken dat de Toelage Onregelmatige Dienst (TOD) voor militairen per 1 januari 2023 wordt aangepast aan de TOD die geldt voor burgerpersoneel. Omdat deze datum niet haalbaar is gebleken hebben Defensie en de bonden nadere afspraken gemaakt en wordt de afgesproken regeling later […]

Verhoging Militair invaliditeitspensioen (MIP)

13 oktober 2022 – Het Militair invaliditeitspensioen (MIP) wordt geïndexeerd. De uitkering voor gewezen militairen die door hun beroep invalide zijn geraakt, gaat door de indexatie flink omhoog. Dat melden de militaire vakbonden.

Uitbetaling financiële afspraken Defensie

18 juli 2022 – Komende maand vinden de eerste uitbetalingen plaats naar aanleiding van het onlangs definitief geworden arbeidsvoorwaardenakkoord voor Defensie, waaronder de loonsverhogingen van 1,7 procent per 1 januari 2021 en 2,95 procent per 1 januari 2022. Dat meldt vakbond VBM.

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris