Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Onderwijs archief

Onderwijsvergoedingen augustus 2022

14 juli 2022 – Komende maand ontvangen medewerkers in het primair, voortgezet en middelbaar (beroeps)onderwijs de periodieke salarisverhoging op basis van de nieuwe cao’s. Daarnaast wordt in het basis- en voortgezet onderwijs de jaarlijkse bindingstoelage uitbetaald.

CAO VO 2022 – 2023 een feit

14 juli 2022 – De nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs is definitief. Zowel vakbondsleden als leden van de VO-raad hebben met ruime meerderheid ingestemd met het onlangs bereikte onderhandelaarsakkoord voor de cao VO 2022 – 2023.

CAO PO 2022 – 2023 definitief

11 juli 2022 – De achterbannen van de bonden en werkgeversorganisatie PO-raad hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao PO. Daarmee is de cao definitief geworden.

Salarisverhoging Wageningen Research van kracht

5 juli 2022 – De nieuwe cao voor medewerkers van Wageningen Research is door de achterbannen goedgekeurd. Dat betekent dat de salarissen deze maand met 4 procent worden verhoogd en dat het minimum uurloon op 14 euro komt.

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris